gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ SORULARINA CEVAPLAR

MEB Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek 'Eğitim Ve Öğretim Desteği'ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları belgesini yayınladı.

14 Ağustos 2014 Perşembe 00:35
EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ SORULARINA CEVAPLAR

Özel Okullarda Öğrenim GörecekÖğrencilere Verilecek 'Eğitim Ve Öğretim Desteği'ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular veCevapları

 

 

1. Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteğindenyararlanmak isteyen özel okullar 8-18 Ağustos 2014 tarihleri arasında MEBBİS'teyer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını yapacaktır.

 

 

2. Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteğindenyararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim veÖğretim Desteği Menüsü üzerinden 8-18 Ağustos 2014 tarihleri arasındayapacaktır.

 

 

3. Öğrenci ve okulların ilçe onayişlemleri hangi tarihlerde yapılacaktır?

Öğrenci başvurusu başvuru yapılanokulda 8-18 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Teşvikten yararlanmakisteyen özel okulların ilçe onay işlemleri 19-21 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

4.Destek verilecek Özel Okulların ve destekten yararlandırılacak öğrencilerinilanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır?

Destekten yararlandırılacaköğrenciler ve özel okulların ilanları 28 Ağustos 2014 tarihinde yapılacaktır.

 

5. Destek verilecek Özel Okul Kontenjanlarının İlanı hangi tarihlerdeyayınlanacaktır?

Destek verilecek özel okullarınkontenjanları 4 Eylül 2014 tarihinde yayımlanacaktır.

 

 

6. Destekten yararlanacak Öğrencilertercihlerini hangi tarih aralığında yapacaktır?

Destekten yararlanmak isteyenöğrenciler tercihlerini 5-9 Eylül 2014 tarihinde yapacaklardır.

 

 

7.Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme sonuçlarıne zaman ilan edilecektir?

Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak isteyip tercih yapan öğrenciler için 10 Eylül 2014tarihinde Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir.

 

 

8. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesinkayıtları hangi tarihlerde alınacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 10-18 Eylül 2014tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır.


9. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtsonrası yedek öğrenci kayıtlarının ilanı hangitarihte açıklanacaktır?

Yedek öğrencilerin kayıtlarının ilanı 19Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.

 

 

10. Yedek öğrenci kayıtları hangitarihlerde alınacaktır?

Yedek öğrenci kayıtları 22-30 Eylül 2014tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 

11. 2014-2015 Eğitimve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim veÖğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ'de yer alan okul türlerine göretoplam kaç öğrenciye destek verilecektir?

Okul öncesi 50.000, ilkokul 50.000,ortaokul 75.000, ortaöğretim/temel lise 75.000 öğrenciolmak üzere toplam 250.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

 

 

12.Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek tutarlarıve öğrenci sayısı ne kadardır?

50.000 okul öncesi öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 2.500 TL bedel kaydoldukları özelokullarına ödenecektir.

 

 

13. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destektutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır?

50.000 ilkokul öğrencimiz adına2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.000 TL bedelkaydoldukları özel okullarına ödenecektir.

 

 

14.Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaokul kademesinde, destek tutarları veöğrenci sayısı ne kadardır?

75.000 ortaokul öğrencimiz adına2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.500 TL bedel kaydolduklarıözel okullarına ödenecektir.

 

 

15. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Orta öğretim ve temel lisekademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır?

75.000 ortaöğretim öğrencimiz adına2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.500 TL, temel liseöğrencilerimiz için ise 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarınaödenecektir.

 

 

16.Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim desteğinden hangi yaşaralığındaki yer alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir?

Okul öncesi eğitimde16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak,

 

 

17.Okul   öncesi   eğitim  kurumlarında   olan   öğrencilerin   başvuru  işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?


Okul öncesi eğitim kurumlarında(anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteğiiçin resmi okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsüüzerinden başvuru yapabilecektir.

 

 

18. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmakisteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinbaşvuruları nasıl yapılacaktır?

Eğitim ve öğretim desteğindenyararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesiöğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılanresmi okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği içine-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuruyapabilecektir.

 

 

19.İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenimgören öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır?

Başvurular öğrencilerimizin kayıtlıolduğu resmi okul müdürlüklerinde yapılacaktır.

 

 

20. Azınlık okulunda öğrenim görenöğrenciler nereye başvuru yapabileceklerdir?

Azınlık okulunda okuyan öğrenciler kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinde başvurularını yapacaklardır.

 

 

21.Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretimokul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi nekadardır?

Eğitim ve öğretimdesteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktanyararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar,beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikincisınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim desteğindenöğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten yararlanmakiçin başvuru yapabilecektir.

 

 

22. Eğitim öğretim desteği almayahak kazanan öğrenciler hangi durumlarda destekten yararlanma haklarını kaybederler?

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlıkraporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci eğitim ve öğretimdesteği hakkını kaybedecektir.

 

 

23.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerden belirtilentarihlerde kaydı yapılmayan öğrenciler destektenfaydalanabilecek mi?

Eğitim ve Öğretim Desteği almayahak kazanan öğrenci belirtilen tarihlerde özel okula kaydını yaptırmaz ise buhakkını kaybedecektir.

 

 

24. Tercih   sonrasında  yerleşmeye   hak   kazanan  öğrenciler   başvurularını nereye yapacaklardır?

Yerleşmeye hak kazanan öğrencilereğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul müdürlüğünekayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptıracaktır.


25.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerineğitim ve öğretim destek bedeli nasıl ödenecektir?

Eğitim ve öğretim desteği almayahak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35'i Kasım, %35'iŞubat ve %30'u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarınaödenecektir.

 

 

26.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretimdestek bedeli öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme yapılacaktır?

Eğitim ve öğretim desteği almayahak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35'i Kasım, %35'i Şubat ve %30'u Haziran aylarında olmak üzere öğrenimgördükleri okullarına ödenecektir.

 

 

27.Veliler/vasiler,   okulların   ilan  etmiş   oldukları  yıllık eğitim   ücretinin Bakanlıkçakarşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalanbedelini ödeyecekler mi?

Veliler/vasiler, okulların ilanetmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim veöğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyeceklerdir. Bunedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okullarınücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.

 

 

28. Öğrenciler tercihlerini yaparkennelere dikkat etmelidir?

Öğrenci velileri, tercih etmeyidüşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve şartlarına dikkat edeceklerdir.

 

 

29. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerinBakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı birokula nakil olmaları halinde, destek devam edecek mi?

Eğitim ve öğretim desteği almayahak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretimdesteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde,öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesinedevam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.

 

 

30. Nakil olan öğrencilerin ödemelerihangi kuruma yapılır?

Bu durumdaki öğrenciler içinyapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.

 

 

31.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerinvelileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken hangi belgeler istenecektir?

Varsa uluslararası federasyonlarcayapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarcaulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere(birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,


Öğrencinin birlikte yaşadığı ailebireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergidairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacakbelge,

Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklarbölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim öğretim yılındaüniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,

Harp veya vazife malulüsayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıylahaklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,

kayıt esnasında özel okula teslimedilir.

 

 

32. Dönüşüm programına alınan okullardestekten faydalanabilecek mi?

e-Kılavuzun yayımlandığı tarihitibariyle Bakanlıkça Dönüşüm Programı Kabul Formudüzenlenen ve 28 Ağustos 2014 tarihine kadar kurum açma izni ile işyeri açma veçalışma ruhsatı alan kurumlardan; Yönetmeliğin 48'inci maddesinin 1 ve 3'üncüfıkrasında ve Ek 2'nci madde hükümlerinde başvuru ile ilgilişartlar dışındaki diğer şartları yerine getiren kurumlar07/08/2014 tarih ve29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında ÖzelOkullarda ÖğrenimGören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesineİlişkin Tebliği ile bu e-Kılavuzda yer alan haklardanyararlanacaktır.

 

 

33. Başvuru alacak okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun vezamanında yapabilmeleri için alınan tedbirler nelerdir?

Tüm İl Müdürlüklerine yazılıtalimatlar gönderildi. Eksik görülen hususlar, mail vetelefon görüşmeleriyle takip edilmektedir.

 

 

34. Okul öncesinde eğitim görenöğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?

Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak.

 

 

35. İlkokul 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?

İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

 

 

36.Ortaokulu ve imam hatip ortaokulu 5.sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerininbaşvuru şartları nelerdir?

15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarınakayıt şartlarına sahip olmak,

 

 

37. Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıtyaptıracak öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

Ortaöğretim kurumlarının 9'uncu vehazırlık sınıflarına kayıt olacakların başvurabilmeleri için; ortaokulu veyaimam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle 18 yaşınıbitirmemiş olmak,


38. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen özel okulların yapacağı işlemler nelerdir?

2014-2015 Öğretim Yılı Eğitim veÖğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde özelokul yöneticileri, MEBBİS'te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerindenbaşvurularını yapacaktır.

 

 

39. Öğrenci başvurularını alacak resmiokulların ve azınlık okullarının yapacakları işlemler nelerdir?

Okul yöneticileri varsa Yönetmelikeki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu(Ek-12)'nun1'inci maddesinin b, c, d fıkralarında yer alanbilgileri Modüle işleyecektir.

Okul yöneticileri Yönetmelik ekiEğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu(Ek-12)'nun2'nci maddesinde belirtilen; Ailenin Aylık Toplam Gelirine ilişkinbelgeye göre bilgileri Modüle girecektir.

Okulyöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği VerilebilecekÖğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)'nun3'üncü maddesinde belirtilen; AiledeÖğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencibilgilerini Modüle girecektir.

Özel okul yöneticileri Yönetmelikeki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu(Ek-12)'nun6'ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13'üncümaddesinegöre 2013-2014 eğitim öğretim yılında kurumlarındaücretsiz öğrenim gören öğrencilerin bilgilerini Modüle girecektir.

Okul yöneticileri, Yönetmelik ekiEğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)'ndayer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle işleyeceklerdir. Başvuruçıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okulmüdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

Yukarıda belirtilen belgelerin aslıgörülerek bir örneği okul müdürlüğü tarafından teslim alınacaktır.

 

 

40.Destekten  yararlanmak  isteyen  öğrenci velilerinin/vasilerinin  yapacaklarıişlemler nelerdir?

Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlıbulunduğu resmi veya azınlık okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel KurumlarEğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularınıyapacaktır.

Veliler/vasiler, uluslararasıfederasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar veresmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere(birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğiniasıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslimedecektir.

Veliler/vasiler, eğitim ve öğretimdesteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılıHaziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi,muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyibaşvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Veliler/vasiler, üniversitedeöğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hakkazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okulmüdürlüklerine teslim edecektir.


41. Öğrencilere kaç tercih hakkıverilecektir?

Eğitim ve öğretim desteği almayahak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül 2014 tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

 

 

42.İlçe millî eğitim müdürlüklerinin yapacakları işlemler nelerdir?

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri;ücretsiz öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerin çocuklarınınbelgelerini kontrol ederek onaylayacaktır.

Özel okullar tarafından başvuruesnasında Modüle girilen Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği VerilebilecekOkulların Tespit Formu (Ek-11)'nda belirtilen bilgileri belgeleriyle kontrolederek Modül üzerinden onay vereceklerdir. Başvuru çıktısınınonaylı bir örneği özel okula verilecek bir örneği de ilçe millî eğitimmüdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

 

 

43.Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir?

Bakanlık, eğitim ve öğretimdesteğinden yararlanmaya hak kazanan özel okullar ve kontenjanlarını ve destekten yararlanmaya hak kazanan öğrencileri takvimdebelirtilen tarihlerde ilan edecektir.

 

 

44.Kayıt alacak özel okulların yapacakları işlemler nelerdir?

Uluslararası federasyonlarcayapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkinbelgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalardaalınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,

Öğrencinin birlikte yaşadığı ailebireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum vekuruluşlardan alınacak

belge,

Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklarbölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim öğretim yılındaüniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,

Harp veyavazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıylahaklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,

kayıt esnasında özel okullartarafından teslim alınarak muhafaza edilecektir.

 

 

45.Gelir beyanın da hangi tarih baz alınacaktır?

Öğrencinin birlikte yaşadığı ailebireylerine ait toplam gelir durumunu gösteren belgenin tarihi 2014 yılıHaziran ayı olacak.

 

 

46.Kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlendi?

Yörenin kalkınmada öncelikderecesi, gelişmişlik durumu, eğitim bölgesinin öğrencisayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı ve illerdeki özel okul sayıları gözönünde bulundurularak kontenjanlar belirlenmiştir.


47.Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılacaktır?

Eğitim ve ÖğretimDesteği verilebilecek öğrencilerin tespitinde; öğrencinin başarı durumu,ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanındurumu, öğrencinin aldığı disiplin cezaları gibi faktörler belirleyiciolacaktır. Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek okullarıntespitinde ise; okulun bulunduğu ilin teşvik bölgesi, okulun öğrenci puanortalaması, ücretsiz öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerinçocuklarının sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayıları, özel okul sayısı,öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen sayısı, binakontenjanı gibi faktörler belirleyici olacaktır.

 

 

48.Özel okullarda kayıtlı veya ilk defa kayıt yapacak öğrenciler eğitim ve öğretimdesteğinden faydalanabilecekler midir?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanabilmek için resmi okullarda kayıtlı olmakgerekmektedir. Özel okulda kayıtlı olan öğrenciler nakillerini resmi okullaraalmaları halinde 8­18 Ağustos 2014 tarihleri arasında Eğitim ve Öğretim Desteğine nakil olduklarıresmi okul müdürlüklerinden başvuru yapabilirler.

 

 

49. İlkokul 1. 2. 3. ve 4. Sınıfı özel okulda okuyup 5. Sınıfı özelokulda devam etmek isteyen öğrenci eğitim ve öğretim desteğindenfaydalanabilecekler midir?

Bu öğrencilerin velileri;ikametlerine uygun olan resmi okula aday kayıt yaptırarak eğitim veöğretim desteğine başvurabilirler.

 

 

50.Okul Öncesi eğitim kurumlarında geçen yıl kayıt olup ta bu yıl tekrar devamedecek olan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?

48-66 ay arasında olan öğrencilerimizin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği içinbaşvurabilirler. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangibir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okulöncesi eğitim yapılan resmi okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim veöğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsüüzerinden başvuru yapabilecektir. Bu öğrenciler bir yıl süreyle eğitim veöğretim desteğinden faydalandırılabilecektir.

 

 

51. İlkokul, Ortaokul ve Liselerde eğitim gören öğrencilere eğitim veöğretim desteği ne kadar süre ile geçerli olacaktır?

Eğitim ve öğretim desteğindenyararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktanyararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonunakadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan onikinci sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim desteğinden öğrenciyararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir.

 

 

52. Eğitim ve Öğretim Desteği ücreti kılavuzda belirlenen oranda heryıl sabit olarak devam mı edecektir?

Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleriher yıl Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yenidenbelirlenecektir.


53. TEOG sınavına katılan Özel Okulda okuyan öğrencilerin eğitimöğretim desteği nasıl yapılacaktır?

8. Sınıf öğrencileri sınıf atlatmaişlemi sonrasında resmi okullardan eğitim ve öğretim desteği içinbaşvurabileceklerdir.


K:MEB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET