gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİ PRİM TEŞVİĞİNDE ENGELLİ BELGESİNİN SGK'YA BİLDİRİMİ

SGK yaptığı 09.02.205 tarihli açıklamada engelli işveren prim desteği alabilmek için engelli bildirimi hakkında bilgi verdi.

10 Şubat 2015 Salı 10:03
ENGELLİ PRİM TEŞVİĞİNDE ENGELLİ BELGESİNİN SGK'YA BİLDİRİMİ

4857 sayılı İş Kanununun "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu" başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, çalışma gücü kayıp oranı %40'dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri, anılan fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, her bir engelli sigortalı için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanabilmektedir.
Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, teşvik kapsamında bildirilmek istenen sigortalılara ilişkin bilgileri Türkiye İş Kurumu'ndan alınan web servis aracılığıyla e-Bildirge programında yer alan "Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi" programı vasıtasıyla sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanım numarasını seçerek gönderebilmektedirler.
Buna göre, 4857 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri tarafından teşvik kapsamında bildirilecek engelli sigortalıların e-Bildirge programında yer alan "Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi" ekranı üzerinden tanımlaması yapılabildiğinden, 2015/Ocak ayı dahil olmak üzere bundan böyle 19/8/2008 tarihli, 2008/77 sayılı Genelgede gerek teşvikten ilk yararlanma sırasında gerekse her yılın Ocak ayı içinde Kuruma ibraz edilmesi gerektiği belirtilen (Ek-1) belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak Kurumumuza ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
K:SGK, kamudanhaberler,10.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET