gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EVLİLİKTE SAĞLIKLI YENİ DÖNEM

Sağlık Bakanlığı mutlu bir yaşam için evlilik öncesi yapılaması gerekenler konusunda genelge eki rehber hazırlayarak duyurmuştur.

10 Ağustos 2014 Pazar 12:02
EVLİLİKTE SAĞLIKLI YENİ DÖNEM

Sağlık Bakanlığının 2014/24 sayılı Genelgesinde;


Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir. Sağlıklı nesillerin yetiştirildiği bir ocak, sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının tesis edildiği bir müessese, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir yuvadır. Sağlıklı nesiller bu yuvalarda yetişir. Aile ne kadar sağlam ve sağlıklı temellere oturur ise, toplum da o nispette sağlam ve sağlıklı olur. Evlilik toplumun sağlıklı idamesinde çok önemli bir kurumdur ve kanunlarla korunmuştur.


Bilindiği üzere. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 136 ncı ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 122 nci maddeleri gereğince evlenecek kişilerin evlenmeye engel hastalıklarının bulunmadığı hususunda sağlık raporu almaları mecburidir.


Sağlık raporu almak üzere sağlık kurum veya kuruluşuna başvuran kişilere; güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili danışmanlık hizmeti verilerek üreme sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi bakımından bu durum bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.


Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile kişilerin sağlık okuryazarlığı geliştirilerek sağlığa yönelik risklerin erken tespiti, tedavisi yapılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.


Bu itibarla:

1-Evlenecek çiftlere evlilik öncesi danışmanlık hizmeti "Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi" ( Ek-1) kapsamında sağlık personelince sunulacaktır.
2-Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin eş adaylarına birlikte verilmesi esastır. Ancak zorunlu hallerde (farklı ülkelerde veya şehirlerde bulunma, ağır hastalık vb.) ayrı ayrı olarak da danışmanlık hizmeti verilebilir.
3-Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti sunulduktan sonra kişilere "Evliliğe Sağlıklı Başlangıç" (Ek-2) dokümanı ile konuyla ilgili broşürler verilecektir.
4-Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile ilgili veri akış sisteminin "Bilgi Sistemlerine" entegrasyonu sağlanana kadar veriler "Evlilik Öncesi Danışmanlık Formu" (Ek 3) ile sağlık raporu düzenleyen kurum ve kuruluşlarca ayda bir Toplum Sağlığı Merkezine. Toplum Sağlığı Merkezince de ayda bir İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce de 3 ayda bir icmali alınarak Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığına bildirilecektir.


Ek1- Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi 

Ek-2 Evliliğe Sağlıklı Başlangıç  

Ek-3 Evlilik Öncesi Danışmanlık Formu 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET