gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇİCİ GÖREV, İZİN GİBİ NEDENLER SONRASI EK DERS ÜCRETİ

BUMKO'nun 09.06.2009 tarih ve 7237 sayılı Görüşü...

09 Ocak 2011 Pazar 12:49
Geçici görev, izin gibi nedenler sonrası ek ders ücreti

 Geçici görev, izin gibi nedenler sonrası ek ders ücreti

BUMKO'nun 09.06.2009 tarih ve 7237 sayılı görüşü gereği;

 

Öğretim elemanlarına; geçici görev, rapor, izin gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri durumunda, anılan mazeretlerinin bitiminden sonra söz konusu dersleri vermeleri halinde ders programlarının tespitinde takip edilen prosedüre göre Yönetim Kurulunca haftalık ders program dersler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak ve dersin verildiği haftanın normal ders yükü doldurulduktan sonra ödenebilecek azami sınırları içerisinde kalınmak kaydıyla ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.


KamudanHaberler.com


İlgili Birimler;

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu),  Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın),  Afyon Kocatepe Üniversitesi(Afyon),  Akdeniz Üniversitesi (Antalya),  Anadolu Üniversitesi (Eskişehir),  Ankara Üniversitesi(Ankara),  Atatürk Üniversitesi (Erzurum),  Atılım Üniversitesi (Ankara),  Bahçeşehir Üniversitesi(İstanbul),  Balıkesir Üniversitesi(Balıkesir),  Başkent Üniversitesi (Ankara),  Beykent Üniversitesi (İstanbul),  Bilkent Üniversitesi (Ankara),  Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul),  Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa),  Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas),  Çağ Üniversitesi (Tarsus-İçel),  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(Çanakkale), Çankaya Üniversitesi (Ankara),  Çukurova Üniversitesi (Adana),  Dicle Üniversitesi (Diyarbakır),  Doğuş Üniversitesi (İstanbul),  Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir),  Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya),  Ege Üniversitesi (İzmir),  Erciyes Üniversitesi (Kayseri),  Fatih Üniversitesi (İstanbul),  Fırat Üniversitesi (Elazığ),  Galatasaray Üniversitesi (İstanbul),  Gazi Üniversitesi (Ankara),  Gaziantep Üniversitesi(Gaziantep),  Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat),  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü(İzmit-Kocaeli),  Hacettepe Üniversitesi (Ankara),  Haliç Üniversitesi(İstanbul),  Harran Üniversitesi (Şanlıurfa),  Işık Üniversitesi (İstanbul),  İnönü Üniversitesi (Malatya),  İstanbul Üniversitesi(İstanbul),  İstanbul Bilgi Üniversitesi(İstanbul),  İstanbul Kültür Üniversitesi(İstanbul),  İstanbul Teknik Üniversitesi(İstanbul),  İstanbul Ticaret Üniversitesi(İstanbul),  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(İzmir),  İzmir Ekonomi Üniversitesi(İzmir),  Kadir Has Üniversitesi(İstanbul),  Kafkas Üniversitesi (Kars),  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(Kahramanmaraş),  Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon),  Kırıkkale Üniversitesi(Kırıkkale),  Kocaeli Üniversitesi(Kocaeli-İzmit),  Koç Üniversitesi (İstanbul),  Maltepe Üniversitesi (İstanbul),  Marmara Üniversitesi (İstanbul),  Mersin Üniversitesi(Mersin-İçel),  Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul),  Muğla Üniversitesi(Muğla),  Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay),  Niğde Üniversitesi(Niğde),  Okan Üniversitesi(İstanbul),  Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun),  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara),  Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir),  Pamukkale Üniversitesi (Denizli),  Sabancı Üniversitesi(İstanbul),  Sakarya Üniversitesi(Sakarya-Adapazarı),  Selçuk Üniversitesi (Konya),  Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta),  Trakya Üniversitesi (Edirne),  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi(Ankara),  Ufuk Üniversitesi (Ankara),  Uludağ Üniversitesi (Bursa),  Yaşar Üniversitesi (İzmir),  Yeditepe Üniversitesi (İstanbul),  Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul),  Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van),  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi(Zonguldak)KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET