gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI

Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavına katılan ve daha sonra da sözlü sınava katılacak olan Bakanlığımız personeline geçici görev yolluğu ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

26 Aralık 2010 Pazar 14:19
Geçici görev yollukları

MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.0.17-523-1472
Konu : Geçici görev yolluğu 28.12.06* 29904

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 18/12/2006 tarihli ve B.07.0.MGM.0.03:01.02.T/21097 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile. Genel Müdürlüğünüzce 25/11/2006 tarihinde yapılan Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavına katılan ve daha sonra da sözlü sınava katılacak olan Bakanlığımız personeline geçici görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenler" başlıklı 18 inci maddesinin (a) bendinde;

"Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, sınav amacıyla başka bir yere gidenlere harcırah verilebilmesi, personelin sınava katılmasının kurumlarınca gerek görülmesi halinde mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, sözkonusu Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı haricinde kariyer meslek sınavları sonucunda da Muhasebe Uzmanı olabilme imkanı bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Muhasebe Uzmanı olunabilmesi için sadece Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüzce 25/11/2006 tarihinde yapılan Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavına katılan ve daha sonra da sözlü sınava katılacak olan Bakanlığımız personeline geçici görev yolluğu ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET