gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GURBETÇİLERE YABANCI OTOMOBİLLER İÇİN SÜRE UZATILDI

Yurt dışında bulunan vatandaşlar araçlarını Türkiye'de iki yıl kullanabilecek. Daha önce sadece emekliler için geçerli olan iki yıllık süre artık bütün gurbetçileri kapsıyor. Konuyla ilgili düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

13 Ekim 2015 Salı 16:07
GURBETÇİLERE YABANCI OTOMOBİLLER İÇİN SÜRE UZATILDI

Yurt dışında bulunan vatandaşlar araçlarını Türkiye'de iki yıl kullanabilecek. Daha önce sadece emekliler için geçerli olan iki yıllık süre artık bütün gurbetçileri kapsıyor. Konuyla ilgili düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının, Türkiye'deki kalış süresi 6 aydan 24 aya çıkarıldı. Daha önce yürürlüğe giren düzenleme ile sadece emekliler için geçerli olan 24 aylık süre artık bütün gurbetçileri kapsıyor. 

4458 sayı gümrük kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidilerek Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kullanabilecek. 2015/8113 karar sayısı ile yayımlanan yeni düzenleme 13 Ekim 2015 tarihinden itibaren yürülüğe girdi. 

Daha önce yurtdışındaki Türk emeklilerin beraberlerinde Türkiye'ye götürdükleri araçların Türkiye'de bulundurma süreleri Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıldan iki yıla çıkarılmıştı. Emeklileri sevindiren yeni düzenleme diğer gurbetçilerin tepkisini çekmişti. Yurtdışındaki seçmenlerin de bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerinin etkisiyle hükümet, emekliler için öngörülen uygulamayı genişletme kararı aldı.

Bilindiği üzere, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belirli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

13/10/2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili sürenin altı aydan yirmidört aya çıkarılması uygun görülmüştür.

Yapılan düzenleme, özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımızın taşıtları ile ülkemizde daha uzun süre kalabilmelerini, dolayısıyla ülkemize daha kolay gelmelerini ve ülkemizdeki hayatlarını daha rahat olarak devam etmelerini sağlayarak, bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine imkan tanıyacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET