gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞVEREN İŞTEN AYRILANLARI GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN UYARACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlenen sigortalılara işveren tarafından genel sağlık sigortası bilgilendirme yazıları verilmesini istedi.

16 Ağustos 2014 Cumartesi 15:53
İŞVEREN İŞTEN AYRILANLARI GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN UYARACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlenen sigortalılaraişveren tarafından genel sağlık sigortası bilgilendirme yazıları verilmesiniistedi.

SGK işverenlere yaptığı 15 Ağustos 2014 tarihli duyuru ile;

 

        5510 sayılı Sosyal Sigortalar veGenel Sağlık Sigortası Kanununa göre ülkemizde yaşayan ve herhangi bir sosyalgüvencesi bulunmayan vatandaşlar 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genelsağlık sigortası kapsamına alınmıştır.


Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerceişten ayrılan sigortalılar için e-Bildirge sisteminde işten ayrılış bildirgesidüzenlenirken, hem işverenlere hem de adına işten ayrılış bildirgesi verilensigortalılara yönelik ekranda yer alacak olan genel sağlıksigortası bilgilendirme yazıları hazırlanmıştır.


Sigortalıların iştenayrılmalarından sonra, sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetlerindenyararlanmaları amacıyla genel sağlık sigortasına ilişkin bilgilendirmeyazılarının işverenler tarafından işten ayrılansigortalılara verilmesi önem arz etmektedir.


Genel sağlık sigortası işlemlerineilişkin işverenler ve sigortalılar için hazırlanan bilgilendirme yazıları15/08/2014 tarihi itibariyle İşveren e-Bildirge sisteminden verilecek olan işten ayrılış bildirgeleri ekranlarında yer alacak olup söz konusuyazılar ektedir.

 

Değerliİşverenimiz,


Sigortalınız                          için                 tarihi itibariyle işten ayrılış bildirgesi vermeniz nedeniyle,5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendi kapsamındaki zorunlu sigortalılığı sona ermiştir. Bunedenle, 5510 sayılı Kanunun 67'inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihten önceki sonbir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı varsa10 gün süreyle daha genel sağlık sigortasından yararlanabilecektir. Ayrıca,sigortalınızın bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlükzorunlu sigortalılığı varsa, 10 güne ilaveten 90 gün daha bakmakla yükümlüolduğu kişiler de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.


İşten ayrılış bildirgesi verdiğinizsigortalınız, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sonaerdiği tarihten sonra, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalılığı veya genelsağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmaması halinde, Kanunun60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kurumumuzca resen zorunlu genel sağlık sigortalısı olaraktescil edilecektir. Bu nedenle, zorunlu genel sağlık sigortası tescil sürecininanlatıldığı aşağıdaki bilgilendirme yazısınıişten ayrılan sigortalınıza vermenizi hatırlatır, sizlere ve çalışanlarınızasağlıklı günler dileriz.

 

 

 

Değerli Sigortalımız, .....


Adınıza                     tarihi itibariyle işten ayrılış bildirgesi verilmesi nedeniyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki zorunlusigortalılığınız sonlandırılmış bulunmaktadır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun67'inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre zorunlusigortalılığınızın sona erdiği tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 güngenel sağlık sigortası prim ödeme gün sayınız varsa 10 gün süreyle daha genelsağlık sigortasından yararlanabileceksiniz. Ayrıca bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığınızvarsa, 10 güne ilaveten 90 gün daha bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler de dahilolmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlanabileceksiniz.


Sağlık hizmetlerinden yararlanmahakkınızın sona erdiği tarihten sonra, başka bir kapsamdagenel sağlık sigortalılığınız veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüolduğu kişisi olmamanız halinde, Kanunun 60' ıncı maddesinin birinci fıkrasının(g) bendi kapsamında Kurumumuzca resen zorunlugenel sağlık sigortalısı olaraktescil edileceksiniz. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinden yararlanmasürelerinizin sona ermesinden itibaren gecikmeksizin, yerleşim yerinizdeki sosyalyardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat ederek gelirtesti başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Gelir testiişlemlerinizin sonucuna göre, genel sağlık sigortası tesciliniz ve prim ödemedurumunuz güncellenecektir.


K:SGK

  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET