gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞVERENE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEŞVİK MİKTARI HESABI

Desteğin miktarı işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve ay içindeki çalışma gününe göre belirlenir. Çalışan başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %1,4’üdür. 2014 yılı ilk altı ayı için bu miktar yaklaşık (35,7*1,4/100=0,4998) 50 kuruştur. Örnek destek hesabı: Sağlık kuruluşunda iki çalışan olduğu ve 30 gün prim ödendiği takdirde aylık (0,50*2*30=) 30 TL destek verilecektir. Sağlık kuruluşunda 4 çalışan olduğu ve bunlardan biri ay içinde 20 gün çalışıp ayrılmış olduğunda (0,5*3*30+0,5*1*20=) 55 TL destek ödemesi yapılacaktır.

20 Ocak 2014 Pazartesi 06:32
İŞVERENE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEŞVİK MİKTARI HESABI

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanununun 7. maddesinde düzenlenen işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almalarıyla ilgili olarak desteklenmesine ilişkin yönetmelik 24/12/2013 tarihinde yayınlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre SGK tarafından sağlanacak destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri yararlanır. Hekim muayenehaneleri ile poliklinik ve merkez gibi yerler tehlikeli sınıfta değerlendirilmiştir. Bunlardan çalışanı ondan az olanlar çalışanların sağlık ve güvenliği hizmetleriyle ilgili destekten yararlanabilecektir.

Desteğin miktarı işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve ay içindeki çalışma gününe göre belirlenir. Çalışan başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %1,4’üdür. 2014 yılı ilk altı ayı için bu miktar yaklaşık (35,7*1,4/100=0,4998)  50 kuruştur. Örnek destek hesabı: Sağlık kuruluşunda iki çalışan olduğu ve 30 gün prim ödendiği takdirde aylık (0,50*2*30=) 30 TL destek verilecektir. Sağlık kuruluşunda 4 çalışan olduğu ve bunlardan biri ay içinde 20 gün çalışıp ayrılmış olduğunda (0,5*3*30+0,5*1*20=) 55 TL destek ödemesi yapılacaktır.

Sağlık ve güvenlik hizmetlerinin gerçek maliyetleri düşünüldüğünde destek miktarının oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Ayrıca destek, SGK tarafından, her üç ay sonunda bir hesaplanarak ödenecektir. Ödemeler işverene yapılacak, böylece hizmet sunan kuruluş parasını işverenden her ay tam olarak alırken işveren desteğini üç ayın sonunda alabilecektir. Diğer yandan, işverenin SGK’ya prim ve benzeri borcu varsa bu destek borca mahsup edilebilecektir.

Destekten yararlanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusu kabul edilen yerlerden birinden hizmet alınması için sözleşme yapılmış olması ve SGK’ya başvurulması gerekir. Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu başvurunun şimdiden yapılarak o tarihten sonra uygulamaya konulması istenebileceği gibi anılan tarihten sonra da başvuru yapılabilir. Başvuru için ekteki örnek dilekçe kullanılabilir.

Kuruma yapılabilecek başvuru dilekçesiörneği

 

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……..İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

 

Konu   :İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkindestekten yararlanma talebidir.

 

Bilindiği üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin DesteklenmesiHakkında Yönetmelik 24/12/2013 tarihinde yayınlandı.Yönetmeliğe göre, SGK tarafından sağlanacak destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikelive çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri yararlanacaktır.

….. numarası ile sigorta kaydı bulunan, adıma kayıtlı muayenehanemde /Şirketimize ait poliklinikte …. kişi çalışmaktadır.  İş Sağlığı ve Güvenliği HizmetleriYönetmeliği uyarınca hizmet sunucusu kabul edilen ………. ile söz konusuhizmetlerin alınması için anlaşma yaptım.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gerekli desteğin tarafımaödenmesini talep ederim.

 

Ad-Soyad

İmza

 

Ekleri:

1)OSGB ile yapılmış sözleşmeörneği

2)İşyeri sicilini ve çalışansayısını gösteren belge

 

K:ttb.org.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET