gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KADEME VE DERECE İLERLEMESİ

Memurların 657 s. K. 36A/6-b maddesinde göre kademe ilerlemesinden, Teknikerlik mezunu olması nedeniyle ise bir derece yükselmesinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin DPB yazısı

26 Aralık 2010 Pazar 16:27
Kademe ve derece ilerlemesi

 Sayı: B.02.1.DPB.0.12-647.02/5879     19/3/2010     

Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve Koruma Memuru olarak çalışan, 4 yıl süreli Teknik Liseyi bitiren, Atatürk Üniversitesi Erzincan Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği mezunu olan ilgilinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36A/6-b maddesinde göre kademe ilerlemesinden, Atatürk Üniversitesi Erzincan Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği mezunu olması nedeniyle ise bir derece yükselmesinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
 
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36A/6-b maddesinde; “Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.” hükmü yer almaktadır. 
 
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36A/4 maddesinde; “Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenir” denilmektedir. Buna göre  hem teknik hizmetler sınıfında görev almak hem de 36A/4 maddesinde belirtilen unvanları taşımak veya yine aynı madde de belirtilen bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olmak gerekmektedir.
 
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Erzincan Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği mezunu olan ilgilinin ancak teknik hizmetler sınıfında durumuna uygun bir kadroya geçirilmesi halinde Devlet Memurları Kanununun 36A/4 maddesinde öngörülen bir derece yükselmesinden yararlanabileceği, lise öğrenimi mezun olduğu tarihteki normal öğrenim süresinden fazla olduğu için ise 1 kademe ilerlemesinden yararlandırılması gerektiği, ancak teknik hizmetler sınıfında görev almadığı için 36A/6-b maddesinin ikinci cümlesinde yer alan bir kademe ilerlemesinden yararlandırılamayacağı mütalaa edilmektedir

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET