gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAHVEHANELERDEKİ SİGARA YASAĞININ İPTAL İSTEMİ REDDEDİLDİ.

Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerde sigara yasağı getiren kanun hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

26 Şubat 2011 Cumartesi 13:00
Kahvehanelerdeki sigara yasağının iptal istemi reddedildi.

İzmir Kahveciler Odası, kahvehanelerde sigara içilmemesini öngören 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrol Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 10. Dairesi de 5727 sayılı yasanın 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki “Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde” şeklindeki, tütün ürünleri tüketiminde mutlak yasak getiren kuralda yer alan “kahvehane” ibaresini, Anayasa'ya aykırı buldu. Daire, söz konusu bentteki “kahvehane” ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Danıştayın iptal istemini reddetti.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET