gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA VEKALETİN AYRINTILARI

Genel olarak Bakanlıklarda vekalet uygulamalarının ayrıntıları aşağıda sunulduğu şekildedir.

17 Haziran 2013 Pazartesi 17:17
KAMUDA VEKALETİN AYRINTILARI

 Üstlenilen kamu hizmetlerininkesintiye uğramaması bakımından herhangi bir sebeple (izin, rapor, geçicigörev, nakil, istifa gibi) boşalan bir görevin önceliklevarsa yardımcılarına yoksa asilde aranan şartları haiz personel tarafından...vekaleten gördürülmesi esastır. Bu şartların tespitinde 657 sayılı Kanununun68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ayrıca dikkate alınır.

 Boş kadrolara yapılacak vekalet işlemleri ile geçici görevlendirmeye ilişkin işlemlerPersonel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 Müşterek kararla atananlar iledaire başkanı kadroları dışındaki boş kadrolara yapılan vekaleten atamalarMüsteşarlık Makamının onayı ile sonuçlandırılır.

 Müsteşar ve müsteşaryardımcılarının izin ve geçici görev gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmalarıdurumunda yürürlükte bulunan görev dağılımı genelgesi esas alınır. Merkezdegenel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanıve şube müdürü kadrolarında görev yapanların izin ve geçici görev gibinedenlerle geçici olarak görevlerinden ayrılmaları halinde bunların yerinekimin vekalet edeceği ilgili onayda ayrıca belirtilir.

 Taşra teşkilatında görev yapanbirim amirlerinin izin ve geçici görev gibinedenlerle görevlerinden ayrılmaları halinde, yerlerine kimin vekalet edeceğiizin onayında ayrıca belirtilir.

 Merkez ve taşra teşkilatında görevyapan birim amirlerinin yerine görev yapacak olanların belirlendiği vekalet onaylarının bir örneği ayrıca Personel Dairesi Başkanlığınagönderilir.

Ücretli vekalet durumundavekalet onayının, vekalet süresince de izin, rapor ve geçici görev gibi vekaletücretinin ödenmemesini gerektiren bir durumun ortayaçıkması halinde ilgili birimlerce durum derhal Personel Dairesi Başkanlığınabildirilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET