gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARİYER MESLEK SINAVLARI NEDEN AÇILMIYOR?

Müfettişlik ve uzmanlık gibi kariyer meslek sayılan alanlarda son dönemde sınav ilanları azaldı. Bunu birkaç nedene dayandırılabilir.

01 Temmuz 2014 Salı 10:17
KARİYER MESLEK SINAVLARI NEDEN AÇILMIYOR?

Müfettişlik ve uzmanlık gibi kariyer meslek sayılan alanlarda son dönemde sınav ilanları azaldı. Bunu birkaç nedene dayandırılabilir. 

1) Kurumların ihtiyacı olmayabilir.

2) Yeni KPSS sınavıyla yeni mezun alınmak isteniyor olabilir.

3) Diğer bir nedende Başbakanlığın 2014/2 sayılı Genelgesiyle tüm kamukurum ve kuruluşlarının Başbakanlıktan izin alınması olabilir.

Kurumlar daha önceden kendi mevzuatlarına uygun, personel alım planlaması yapılırken şimdi kariyer meslekler için Başbakanlık iznine tabi tutulmaktadır.

Genelgede  (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi ve ek 41 inci maddesinde sayılanlar ile kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için kurumlarca yapılacak özel yarışma sınavları açılanlar için izin kapsamı belirlenmiştir.


Elbette ki Başbakanlık izni olunca, Kurumların sınav açma süreci eskisi kadar kolay olmamakta.

Alıntılarda site adresini gösteriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET