gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS SAĞLIKÇI SÖZLEŞMELİ YERLEŞENLERDE İHBAR VE KAZA-İ RÜŞT UYGULAMASI

KPSS-2015/3 sonucuna göre Kamu Hastaneler Birliği Kurumuna sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilen adaylar için ihbar tazminatı ve kaza-i rüşt işlemlerini açıkladı.

23 Ekim 2015 Cuma 10:36
KPSS SAĞLIKÇI SÖZLEŞMELİ YERLEŞENLERDE İHBAR VE KAZA-İ RÜŞT UYGULAMASI

Yapılan açıklamada, KPSS-2015/3 sonucuna göre Kurumumuz sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilen adaylardan;

1) Halen 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar, 09/11/2015 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri sağlık birimlerine başvuru yapmaları ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla, anılan Kanunun 17'nci maddesinde belirtilen bildirim süresinin sona ermesini müteakip üç iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Buna göre adaylar, halen çalışmakta olduğu işyerinden alacağı "..../.../2015 tarihinden önce kendi isteğiyle sözleşmesini fesih ederek işyerinden ayrılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17'nci maddesi hükümlerine göre .....hafta (....gün) ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.


Tazminat ödemeksizin .../..../2015 tarihinden itibaren işyerimizden ayrılabilir" ibaresini içeren belgeyi yerleştirildikleri birimdeki komisyona en geç yukarıda belirtilen tarihte ibraz edecek ve atanma şartlarına haiz olduğu ilgili komisyon tarafından tespit edilmiş ise söz konusu belgedeki fesih tarihini takip eden üç (3) iş günü içerisinde yerleştirildiği sağlık biriminde göreve başlatılacaktır. Bu durumda olanların, son başvuru olan 09/11/2015 tarihinden önce halen çalışmakta oldukları işyerlerine görevden ayrılma taleplerini intikal ettirmeleri gerekmektedir.


2) Türk Medeni Kanunu'nun 12'nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı için adli makamlara müracaat edenler, 09/11/2015 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri birimlerde teşekkül eden komisyonlara başvuru yapmaları ve diğer atanma şartlarını da taşımaları kaydıyla; kaza-i rüşt kararını aldıkları tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde, kaza-i rüşt kararı beklerken bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ise 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET