gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB MÜDÜR ATAMALARINDA VEKALET PUANI DEĞİŞTİ

MEB taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapmakta olan il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim şube müdürlerinin atanmalarında vekalet puanı yeniden değiştirildi.

23 Haziran 2014 Pazartesi 01:08
MEB MÜDÜR ATAMALARINDA VEKALET PUANI DEĞİŞTİ

MEB taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapmakta olan il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim şube müdürlerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar "İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Bölge Hizmetine Bağlı 2014 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu"  uygulamaya konulmuştur. Söz konusu Kılavuz eki 2014 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre başvurular 09/06/2014-13/06/2014 (saat 18.00'e kadar) tarihleri arasında alınmıştır.


Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası tarafından MEB aleyhine açılan davada Danıştay İkinci Dairesinin 14/05/2014 tarihli ve E:2013/10908 sayılı kararda "... Bu durumda, vekaletin hizmet gereklerinden kaynaklanan geçici kısa süreli bir uygulama olması gerektiği halde, bu tür görevlendirme yöntemine süreklilik kazandırılmak suretiyle temel ilkeden uzaklaşıldığı ve yöneticilerin bu görevde geçen sürelerinin yer değiştirmeye esas puanlamaya dahil edilmesi nedeniyle hem geçici nitelikteki bu uygulamanın özendirildiği hem de ilgililer arasında eşitsizliğe yol açıldığı sonucuna varılmaktadır.
Konunun görevlendirme yöntemi yönünden incelenmesine gelince;

657 sayılı Yasa'da aynı kurum içinde geçici görevlendirmeye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, davalı idarenin geçici görevlendirilme nedeniyle bir hak elde edilmesini sağlayan, diğer bir ifadeyle yöneticilik görevinde geçici görevlendirilenlerin bu görevlerde geçen süreleri için puan verilmesine ilişkin düzenlemede de hukuka uyarlık bulunmamaktadır. ..." gerekçeleri belirtilerek,  vekalet ve görevlendirmeye puan verilmesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2014 yılı Yer Değiştirme Kılavuzu ile başvuruda bulunan il/ilçe millî eğitim şube müdürlerinin yer değiştirmeye esas puanı yeniden düzenlenmiştir.
2014 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu ile eki 2014 Yılı Yer Değiştirme Takviminde "İl millî eğitim müdürlüklerince başvurular ile atamaya esas puanların kabul edilmesi ve onay süreci" bölümünde başvuruların yeniden alınması ve onay sürecinin 20 Haziran 2014-24 Haziran 2014 (saat 18.00'a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilmesi, atamanın ve sonuçlarının 27 Haziran 2014 günü ilan edilmesi öngörülmüştür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET