gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı personelinin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemlerine ilişkin yeni bildiride bulundu.

07 Mayıs 2014 Çarşamba 18:51
MEB PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME TARİHLERİ

T.C. MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI VALİLİĞİNE

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı personelinin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemler ilgi yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.
İlgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinde 
"(1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.
(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.
(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur." hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda Valiliğinizce;
1- İl/Ilçe/okul ve kurumlarınızın personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak münhal kadroların duyuruya çıkılması,
2- Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar oluşmaması için Mebbis özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgilerinin güncellenmesi,
2- İI içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelden yukarıda anılan maddede yer alan şartlan taşıyanların en fazla 10 kuruma atanmak üzere başvurularının Mayıs ayı içerisinde alınması,
3- Yine aynı maddede yer alan kriterlere göre değerlendirmenin yapılması,
4- İI içi isteğe bağlı yer değişikliği işlemlerinin en geç Haziran ayının ilk haftasında sonuçlandırılması,
5- İI içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği yapılan personelin MEBBİS modülüne işlenmesi,
hususunda gereğini rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET