gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZELLEŞTİRİLEN GEÇİCİ PERSONELİN İKİ YIL UYGULAMASI

01/01/2015 tarihinden önce özelleştirme uygulamaları kapsamında devir sonrası özel sektörde çalışmaya devam edenlerin başvuru şartını Devlet Personel Başkanlığı açıklık getirdi.

10 Şubat 2015 Salı 14:48
ÖZELLEŞTİRİLEN GEÇİCİ PERSONELİN İKİ YIL UYGULAMASI

Devlet Personel Başkanlığı;

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar kapsamında 2 yıllık başvuru süresine ilişkin tereddütler Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Bu kapsamda,
1.2014/7098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın yürürlüğe girdiği 01/01/2015 tarihinden önce özelleştirme uygulamaları kapsamında devir sonrası özel sektörde çalışmaya devam edenlerden 6 aylık başvuru süresini tamamlamamış olanların toplamda 2 yıllık süreye tabi olacakları,.
2.01/01/2015 tarihinden önce özelleştirme uygulamaları kapsamında özel sektörde çalışmaya devam edenlerden 6 aylık başvuru süresini tamamlamış olanların ise bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün bulunmayacağı,

değerlendirilmektedir.

K:DPB, kamudanhaberler, 10.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET