gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAATLİK İZİN YILLIK İZİNDEN İNDİRİLMESİ HUKUKA UYGUN DEĞİL

Devlet Personel Başkanlığı kamu kuruluşlarının saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesi uygulamasını hukuka uygun bulmadı.

01 Ekim 2014 Çarşamba 19:38
SAATLİK İZİN YILLIK İZİNDEN İNDİRİLMESİ HUKUKA UYGUN DEĞİL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının taşra teşkilatında görev yapan personelin mesai saatleri içerisinde almış olduğu saatlik izinlerin toplanıp her 8 saatin 1 gün olarak değerlendirilerek yıllık izinden mi yoksa mazeret izninden mi düşülmesi gerektiği hususunda görüş talep etmesi üzerine Devlet Personel Başkanlığı görüş verdi. Görüşte;

"Kamu kurum ve kuruluşları memurun mesai saatleri dışında yerine getirme imkanı olmayan özel durumları için gün içerisinde birim amirinin bilgisi dahilinde belli bir saate kadar izin vermekte ve bu izin türü uygulamada "saatlik izin" olarak anılmakla birlikte, 657 sayılı Kanunda saatlik izin ifadesine yer verilmemiş ve izinler konusundaki tüm düzenlemeler "gün hesabı" üzerinden ifade edilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; çalışanların izin haklarının kanunla düzenleneceği hususu Anayasamızda güvence altına alınmış ve 657 sayılı Kanunda izinler konusu detaylı bir şekilde düzenlenmiş olup, kurum içi uygulamalar sonucu ortaya çıkan ve saatlik izin olarak anılan konuda ise herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından gün içinde verilen bu tür izinlerin toplanarak her 1 güne isabet eden kısmının yıllık izinden veya mazeret izninden düşülmesinin hukuka uygun olmayacağı mütalaa edilmektedir."

KamudanHaberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET