gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMACILARIN MALİ HAK 2014-2 SAYILI GENELGESİ

Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK kapsamındaki araştırmacı unvanlı personel hakkında 2014-2 sayılı Genelge

27 Şubat 2014 Perşembe 23:58
SAĞLIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMACILARIN MALİ HAK 2014-2 SAYILI GENELGESİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞ Müsteşarlık
GENELGE 2014/2

18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8 inci maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 13 üncü maddede "Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir." hükmüne yer verilerek, araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin mali hakları yemden düzenlenmiştir.
Bu kapsamda; araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki kadrolara ait mali haklar -araştırmacı kadrosunda kaldıkları sürece- saklı tutulduğundan, 18/01/2014 tarihinden itibaren, halihazırda araştırmacı kadrosunda bulunan personelin;
1) Maaş ve diğer mali haklarının ödenmesinde, araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki kadroya ait mali hakların (İl sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü ve hastane müdür yardımcısı kadrolarına ait aylık ile her türlü zam ve tazminatların),
2) Döner sermaye ek ödemeleri bakımından ise, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarının ve bu miktarın ödenmesinin temini bakımından, il sağlık müdür yardımcısı için %180, şube müdürü ve hastane müdürü için %170 ve hastane müdür yardımcısı için %165 oranlarının,
Esas alınması gerekmektedir.
Bu çerçevede; 09/11/2012 tarih ve 125 sayılı (2012/40 nolu) Bakanlığımız Genelgesinin 7 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 18/01/2014 tarihinden itibaren, halihazırda araştırmacı kadrosunda bulunan personelin mali hakları (aylık ve her türlü zam ve tazminatları) ile döner sermaye ek ödemelerinin, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 13 üncü maddesine göre gerçekleştirilmesi hususu belirtilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET