gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANE DENETİM YÖNERGESİ İLE GELENLER

Sağlık Bakanlığı Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Yönergesini yayınladı.

07 Ağustos 2014 Perşembe 04:53
SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANE DENETİM YÖNERGESİ İLE GELENLER

Sağlık Bakanlığı Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Yönergesini yayınladı.  Yönergenin amacı, il sağlık müdürlüklerince özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetim usul ve esaslarını, denetim birimleri ile denetleyicilerin görev, yetki ve sorumluluklarını ile idari yaptırımların uygulanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Yönerge ile İdari Müeyyidelerin Uygulanma İşlemleri düzenlendi. İdari yaptırımlar;

MADDE 20- (1) Süre verilmesi; Denetim sonucunda ilgili mevzuatına göre süre 

verilmesi gereken hallerde, denetim tutanağı Müdürlüğün ilgili şubesine gönderilir. Denetim 

sonuçları ilgili şube tarafından değerlendirilerek Müdürlük onayına sunulur. Müdürlükçe

denetlenen kurum/kuruluşa yazılı olarak süre verilir. Süre sağlık kuruluşuna tebliğ edildiği 

tarihten itibaren başlar.

(2) Uyarı; Denetim sonucunda ilgili mevzuatına göre uyarı verilmesi gereken hallerde, 

denetim tutanağı Müdürlüğün ilgili şubesine gönderilir. Denetim sonuçları ilgili şube 

tarafından değerlendirilerek Müdürlük onayına sunulur. Müdürlükçe denetlenen 

kurum/kuruluş yazılı olarak uyarılır. 

(3) İdari para cezası; Denetim sonucunda ilgili mevzuatına göre idari para cezası 

verilmesi gereken hallerde, denetim tutanağı Müdürlüğün ilgili şubesine gönderilir. Denetim 

sonuçları ilgili şube tarafından değerlendirilerek idari para cezasının öngörülmesi halinde 

ilgili şube tarafından kurum/kuruluşun idari para cezasının tespiti için bir önceki aya ait brüt 

hizmet gelirini gösteren onaylı gelir tablosunu talep edilir. Müdürlükçe idari para cezası için 

Valilik onayına sunulur. Alınan Valilik onayı sonrası uygulanacak idari para cezası ilgili 

kurum/kuruluşa tebliğ edilir. İdari para cezası genel hükümlere göre tahsili için yetkili tahsil

(vergi) dairesine bildirilir.

(4) Faaliyet durdurma cezası; Denetim sonucunda ilgili mevzuatına göre faaliyet 

durdurma cezası verilmesi gereken hallerde, denetim sonucu Müdürlüğün ilgili şubesine 

gönderilir. İlgili şube tarafından faaliyet durdurma müeyyidesinin öngörülmesi halinde ilgili 

mevzuatına göre acil durumlarda Valilik onayı ile gerekli işlem tesis edilerek Bakanlığa 

bildirilir. Faaliyet durdurma cezasının Bakanlık tarafından uygulanacağı hallerde, durum 

Bakanlığa bildirilir.

(5) Ruhsat iptali/ruhsatın geri alınması; Denetim sonucunda ruhsat iptalini/geri 

alınmasını gerektiren hallerin tespitinde, sağlık kurum ve kuruluşunu ruhsatlandıran şubeye 

bildirir. İlgili şube tarafından gerekli işlemler yürütülür. 

(6) 2, 3, 4 ve 5 inci fıkralardaki idari müeyyideler uygulanmadan önce ilgili şube 

tarafından kurum/kuruluşun savunması alınır. 

(7) İlgili şube tarafından, sağlık kurum ve kuruluşlarına uygulanacak/uygulanan 

müeyyideler http://www.denetim.shgm.saglik.gov.tr web adresine kayıt edilerek takibi yapılır.

 

 

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DENETİM YÖNERGESİ.pdf
EK1-.pdf
EK2-.pdf
EK3-.pdf
EK4-.pdf
EK5-.pdf
EK6-.pdf
EK7-.pdf

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET