gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİL ALAN SUT UYGULAMA GENELGESİ

Acil sağlık hizmetlerinde 26.03.2014 tarih ve 2014/13 sayılı yeşil alan uygulaması hakkındaki genelge yayımlandı. Genelgede SUT yeşil alan uygulaması açıklandı.

02 Nisan 2014 Çarşamba 23:23
SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİL ALAN SUT UYGULAMA GENELGESİ

GENELGE 2014/1
İlgi: 27.01.2012 tarihli ve 3931 (2012/10) sayılı Genelge
Bilindiği üzere, 21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile'acil servislerde yeşifalan uygulaması kapsamında değerlendirilecek sağlık hizmetleri için katılım payı alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 520.021 Kodu ile tanımlanan "Yeşil Alan Muayenesi" uygulamasında birliğinin sağlanması bakımından uyulması gerekli esasların neler olduğu hususu 2012/10 sayılı Genelgemiz ile açıklanmıştır.
Bakanlığımızca; "Yeşil Alan Muayenesi" uygulamasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen hususlara bir kez de iş bu genelge ile açıklık getirilmesinde fayda görülmüştür.
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliği eki Ek-7' de sarı ve kırmızı renk kodlaması altında yer alan tıbbi durumların dışında kalan işlemlerin tümü yeşil renk kodu kapsamında değerlendirilecek olup, bu işlemler için SUT' da yer alan 520.021 Kodu ile tanımlanan; Yeşil alan muayenesi girilecektir.
Acil servislere başvuran tüm hastaların ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilerek acil servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esastır. Ancak yapılan muayenesi sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastalar için 520.021 Kodu ile tanımlanan "Yeşil Alan Muayenesi" kodlama işleminin yapılması gerekmektedir. Bu kodlama işlemi, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.
İlgi sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ile uygulamanın yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET