gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'DA GÖREVDE YÜKSELME DE MERKEZ MÜDÜRÜ İÇİN GEÇİŞ

Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü ve müdür yardımcılığı için Kurumca yapılacak ilk sınava müracaatta ve buna bağlı olarak yapılacak atamalarla sınırlı olmak şartıyla istisna geçiş sağlandı.

30 Ocak 2014 Perşembe 08:36
SGK'DA GÖREVDE YÜKSELME DE MERKEZ MÜDÜRÜ İÇİN GEÇİŞ

Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü ve müdür yardımcılığı için Kurumca yapılacak ilk sınava müracaatta ve buna bağlı olarak yapılacak atamalarla sınırlı olmak şartıyla;

a) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğünde,  7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak şartı aranmaz.

b) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğü müdür yardımcılığında,  7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendinde belirtilen, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak şartı, fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak olarak uygulanır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET