gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'YA TEVKİFATLAR PROGRAM ÜZERİNDEN BİLDİRİLECEK

Çiftçi prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapan kişiler artık Sosyal Güvenlik Kurumuna E-Kesinti Bilgisayar Programı aracılığı ile bildirmeleri gerekmektedir.

23 Aralık 2014 Salı 07:49
SGK'YA TEVKİFATLAR PROGRAM ÜZERİNDEN BİLDİRİLECEK

Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları 1/3/2013 tarih, 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ"ve 2/7/2013 tarih ve 2013/27 sayılı Genelgede belirtilmiştir.

Ancak, tarımsal kesinti işlemleri ile ilgili 1/1/2014 tarihinden sonra uygulanması gereken bazı konular hakkında açıklama yapılması gereğine ihtiyaç duyulmuştur.

1-    Tebliğin Kesinti Oranı başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasında " Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar." hükmü mevcut iken yine aynı tebliğin geçici birinci maddesinde " 5 inci maddede belirtilen kesinti oranı 1/1/2014 tarihine kadar %1 olarak uygulanır." ifadesi yer almaktadır.Bu nedenle; tarımsal kesinti işlemlerinde ürün alım tarihi (müstahsil makbuzunun tarihi) 1/1/2014 tarihi ve sonrasına ait bir tarih ise kesinti oranı %2 olarak uygulanacaktır.

2-    Ayrıca, yine yukarıda adı geçen Tebliğ, Genelge ve 19/3/2013 tarih, 2013-7 sayılı e-Postada yer alan hükümler çerçevesinde Kesinti Sorumlularınca (Tevkifatçı) Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili olarak; önce 2013/Nisan -Eylül dönemleri arasında 6 aylık bir dönem için ikili bir uygulama yapılması ve isteyen kesinti sorumlularının kesinti bildirim listelerini E-Kesinti bilgisayar programı aracılığıyla, isteyen kesinti sorumlularının ise önceki uygulamada olduğu gibi kağıt ortamında Kurumumuza vermesinin uygun olduğu, 2013/Ekim döneminden itibaren ise Kesinti Bildirim Listelerini E-Kesinti bilgisayar programı aracılığı Kuruma intikali zorunlu   hale   getirildiği  bildirilmiş,   sonrasında   ise  Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucu yapılan ikili bildirim uygulamasının 2013/Nisan - Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatılması ve Kesinti Sorumlularınca Kesinti Bildirim Listelerinin Kurumumuza intikalinde E-Kesinti bilgisayar programının kullanılmasının 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan ürün alımlarında zorunlu hale getirilmesi uygun görülmüş olup, bu durum 30/9/2013 tarih, 2013-57 sayılı e-Posta ile duyurulmuştur. Bu nedenle; 2014/Ocak ve sonraki dönemlere ait bildirim listelerinin kağıt ortamında Kurumumuza verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 2014/Ocak ve sonraki dönemlere ait bildirim listelerinin zorunlu olarak E-Kesinti Bilgisayar Programı aracılığı ile Kurumumuza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

K:SGK

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET