gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK PERSONELİNİ İŞ GÖREV TANIMLARINI BELİRLEDİ

SGK Personeli iş ve görev tanımları Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatındaki mevcut kadro ve görevleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Her kadro unvanı için bir “İş/Görev Tanımları Formu” düzenlenerek gerçekleşmiştir. Genelge eki yayımlanan kitapta 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ihdas edilmiş olan kadro unvanlarına ait UNVAN BAZINDA İŞ/GÖREV TANIMLARI bulunmaktadır.

11 Mayıs 2014 Pazar 13:04
SGK PERSONELİNİ İŞ GÖREV TANIMLARINI BELİRLEDİ

Bilindiği üzere, kamu kuruluşları asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesini istihdam ettikleri personel aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. 
Bu çalışmada, SGK'ca yerine getirilen görev ve hizmetlerle ilgili olarak 
görevlendirilen personelden, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ihdas edilmiş 
olan kadro unvanlarına ait UNVAN BAZINDA İŞ/GÖREV TANIMLARI bulunmaktadır. 
Bütünsel bakış açısıyla hazırlanan ve sunulan bu çalışma, unvan bazında iş/görev 
tanımlarına ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatındaki mevcut kadro ve 
görevleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Her kadro unvanı için bir “İş/Görev Tanımları 
Formu” düzenlenerek kolay anlaşılabilirlik esası gözetilmiştir. Düzenlenen form, görev 
tanımlarının kısa tanımları, işlerin mevzuata uygun, etkin, etkili ve verimli şekilde yerine 
getirilmesinin yanı sıra, gerekli nitelikleri belirleyen kriterleri de içeriğinde barındırmaktadır. 
 
İş/Görev Tanım Formu; 
- Kadronun statüsü, 
- Kadronun unvanı, 
- Kadronun sınıfı, 
- Bağlı olduğu unvan, 
- İş/Görev kısa tanımı, 
- İş/Görev ayrıntılı tanımı ve sorumlulukları, 
- İş/Görevin gerektirdiği yetkinlikler, 
- Hassas görevler, 
içeriğini sunmakta, görev ve sorumlulukları eşleştirirken kanun ve yönetmeliklere atıf 
yapmanın yanında, gerekli gördüğü bölümlerde ayrıntılı tanımlamalara yer vererek ilgilinin 
bilgiye daha kolay ulaşmasını amaçlamaktadır. 
 
Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı; 
 Personelin kendi görevlerini, yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeleri için kaynak teşkil 
eder. 
 Birimlerde verimlilik ve etkinliğin arttırılmasına yardımcı olur. 
 Liyakat sisteminin uygulanmasına katkı sağlar. 
 
Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Hazırlanırken İzlenen Yöntem; 
Unvan Bazında İş/Görev Tanımlarının hazırlanmasında 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra 
Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Kurumumuz 
bünyesinde yapılmış olan görev tanımlarıyla ilgili çalışmalardan yararlanılmıştır. Unvan 
sıralamasında, 5502 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı liste dikkate alınmıştır. 
 
Değerlendirme; 
İş/Görev Tanımı çalışması ile belirlenen hususların, Kurum amaç ve görevleri 
doğrultusunda, zaman kavramının ortaya çıkaracağı etkiler de göz önünde tutularak 
güncellenmesi gerekir. 

UNVAN BAZINDA İŞ/GÖREV TANIMLARI KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ.

K:SGK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET