gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUT İLAÇ RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI

SGK 07.08.2014 tarihli SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU ile 25 Temmuz 2014 tarih, 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 07 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişiklikler konusunda açıklamalarda bulundu.

07 Ağustos 2014 Perşembe 21:57
SUT İLAÇ RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI

SGK 07.08.2014 tarihli SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU ile 25 Temmuz 2014 tarih, 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 07 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişiklikler konusunda açıklamalarda bulundu.

Yapılan Duyuru ile söz konusu Tebliğin; 

1) “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi ” başlıklı maddesinin (9) 
uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması 
kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan 
raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği 
takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar 
hariç.)” hükmü bulunmaktadır.
Bu hüküm kapsamında; 07 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ ile
düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait bu tebliğ öncesi düzenlenmiş sağlık raporlarının 
süresi sonuna kadar geçerli olması uygun görülmüştür.

2) “4.2.15.A - Klopidogrel (kombinasyonları dahil)” başlıklı alt maddesinin (3) üncü fıkrası ile 
ilgili alınan geri bildirimler sonucunda fıkranın farklı yorumlandığı belirlenmiştir.
Söz konusu fıkrada “Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda”, “anjiografik olarak belgelenmiş 
koroner arter hastalığı”, “tıkayıcı periferik arter hastalığı”, “serebral iskemik olay (iskemik 
inme) saptanan” şeklinde yer alan ifadelerin her biri bir hasta grubunu ifade etmekte olup, 
fıkrada tanımlanmış bulunan tüm rapor ve reçeteleme koşulları bu hasta gruplarının her biri 
için geçerlidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET