gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

9 Aralık 2010 PERŞEMBE - Resmî Gazete Sayı:27780

09 Aralık 2010 Perşembe 01:10
Ulaştırma Bakanlığı, sicil ve disiplin amirleri yönetmeliğini değiştirdi

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


MADDE 1 – 10/10/2005 tarihli ve 25962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Cetvelleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

EK-1

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ


1- MERKEZ TEŞKİLATI
SIRA NO UNVANI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ
1 MÜSTEŞARLIK      
Müsteşar Bakan - -
Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan -
Müsteşara Bağlı Personel Müsteşar - -
Müsteşar  Yardımcısına  Bağlı Personel Müsteşar Yardımcısı - -
2 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI      
Teftiş Kurulu Başkanı Bakan - -
Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı Bakan -
Diğer Personel Teftiş Kurulu Başkanı - -
3 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI      
İç Denetim Birimi Başkanı Müsteşar - -
İç Denetçi Müsteşar - -
Diğer Personel İç Denetim Birimi Başkanı - -
4 BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ      
Bakanlık Müşaviri Bakan - -
Diğer Personel Bakanlık Müşaviri - -
5 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ      
1. Hukuk Müşaviri Müsteşar Bakan -
Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müşaviri Müsteşar Bakan
Diğer Personel Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müşaviri Müsteşar
6 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI      
Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar Bakan -
Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar Bakan
Diğer Personel Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar
7 MÜSTEŞARA BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜKLER      
Genel Müdür Müsteşar Bakan -
Genel Müdür  Yardımcısı ,  Daire  Tabibi Genel Müdür Müsteşar Bakan
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanı Genel Müdür Müsteşar Bakan
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan   Şube  Müdürü, Müdür,  Araştırmacı , Uzman, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman  Yardımcısı  ve Biyolog Daire Başkanı Genel Müdür Müsteşar
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür
Genel Müdüre Bağlı Şube Müdürü Genel Müdür Müsteşar Bakan
Genel Müdüre Bağlı  Şube  Müdürlüğünde  Çalışan  Personel Şube Müdürü Genel Müdür Müsteşar
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan   Şube Müdürü, Müdür,  Araştırmacı , Uzman, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman  Yardımcısı  ve Biyolog Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Hemşire Daire Tabibi Genel Müdür Müsteşar
MÜSTEŞAR  YARDIMCISINA  BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜKLER      
Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
Genel Müdür  Yardımcısı ,  Daire  Tabibi Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan   Şube  Müdürü, Müdür,  Araştırmacı , Uzman, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman  Yardımcısı  ve Biyolog Daire Başkanı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür
Genel Müdüre Bağlı Şube Müdürü Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
Genel Müdüre Bağlı  Şube  Müdürlüğünde  Çalışan  Personel Şube Müdürü Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan   Şube Müdürü, Müdür,  Araştırmacı , Uzman, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman  Yardımcısı  ve Biyolog Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Hemşire Daire Tabibi Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
8 MÜSTEŞARA BAĞLI MÜSTAKİL  DAİRE  BAŞKANLIKLARI      
Daire Başkanı Müsteşar Bakan -
Şube Müdürü, Savunma Sekreteri,  Araştırmacı , Uzman, AB Uzmanı, AB Uzman  Yardımcısı , Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, Daire  Tabibi ve Diyetisyen Daire Başkanı Müsteşar Bakan
Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı Müsteşar
Sivil Savunma Uzmanına Bağlı Personel Sivil Savunma Uzmanı Daire Başkanı Müsteşar
Hemşire Daire Tabibi Daire Başkanı Müsteşar
MÜSTEŞAR  YARDIMCISINA  BAĞLI MÜSTAKİL  DAİRE BAŞKANLIKLARI      
Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
Şube Müdürü, Savunma Sekreteri,  Araştırmacı , Uzman, AB Uzmanı, AB Uzman  Yardımcısı , Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, Daire  Tabibi ve Diyetisyen Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı
Sivil Savunma Uzmanına Bağlı Personel Sivil Savunma Uzmanı Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı
Hemşire Daire Tabibi Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı
9 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ      
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan -
Diğer Personel Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan
10 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ      
Özel Kalem Müdürü Bakan - -
Diğer Personel Özel Kalem Müdürü - -
11 DÖNER  SERMAYE   İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ      
İşletme Müdürü Müsteşar Bakan -
Diğer Personel İşletme Müdürü Müsteşar -

EK-2

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

2- TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA NO UNVANI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ
1 ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, DLH MARMARAY (İSTANBUL) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      
Bölge Müdürü Vali Müsteşar -
Bölge Müdür  Yardımcısı , Sivil Savunma Uzmanı Bölge Müdürü Vali Müsteşar
Şube Müdürü, Müdür, Başmühendis,  Araştırmacı , Daire  Tabibi Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü Vali
Sivil Savunma Uzmanına Bağlı Personel Sivil Savunma Uzmanı Bölge Müdürü Vali
Diğer Personel Şube Müdürü veya Başmühendis Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü
2 MAKİNE İKMAL BAŞMÜHENDİSLİKLERİ      
Makine İkmal Başmühendisi DLH Genel Müdürü Vali Müsteşar
Şube Müdürü DLH Genel Müdür Yardımcısı DLH Genel Müdürü Vali
Diğer Personel Makine İkmal Başmühendisi DLH Genel Müdür Yardımcısı DLH Genel MüdürüAralık 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27780

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1  10/10/2005 tarihli ve 25962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

EK-1

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

1- MERKEZ TEŞKİLATI
SIRA NO UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
1 MÜSTEŞARLIK    
Müsteşar Bakan -
Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
Müsteşara Bağlı Personel Müsteşar Bakan
Müsteşar  Yardımcısına  Bağlı Personel Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
2 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI    
Teftiş Kurulu Başkanı Bakan -
Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı Bakan
Diğer Personel Teftiş Kurulu Başkanı Bakan
3 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI    
İç Denetim Birimi Başkanı Müsteşar -
İç Denetçi Müsteşar -
Diğer Personel İç Denetim Birimi Başkanı Müsteşar
4 BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ    
Bakanlık Müşaviri Bakan -
Diğer Personel Bakanlık Müşaviri Bakan
5 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ    
1. Hukuk Müşaviri Müsteşar Bakan
Diğer Personel 1. Hukuk Müşaviri Müsteşar
6 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI    
Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar Bakan
Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar
Diğer Personel Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı
7 MÜSTEŞARA BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜKLER    
Genel Müdür Müsteşar Bakan
Genel Müdür  Yardımcısı ,  Daire  Tabibi Genel Müdür Müsteşar
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanı Genel Müdür Müsteşar
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan Personel Daire Başkanı Genel Müdür
Genel Müdüre Bağlı  Şube  Müdürü ve Bu  Şubede Çalışan  Personel Genel Müdür Müsteşar
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanlığında Çalışan  Personel Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Hemşire Daire Tabibi Genel Müdür
MÜSTEŞAR  YARDIMCISINA  BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜKLER    
Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
Genel Müdür  Yardımcısı ,  Daire  Tabibi Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdüre Bağlı  Daire  Başkanlığında  Çalışan Personel Daire Başkanı Genel Müdür
Genel Müdüre Bağlı  Şube  Müdürü ve Bu  Şubede Çalışan  Personel Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Genel Müdür  Yardımcısına  Bağlı  Daire  Başkanlığında Çalışan  Personel Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Hemşire Daire Tabibi Genel Müdür
8 MÜSTEŞARA BAĞLI MÜSTAKİL  DAİRE BAŞKANLIKLARI    
Daire Başkanı Müsteşar Bakan
Diğer Personel Daire Başkanı Müsteşar
MÜSTEŞAR  YARDIMCISINA  BAĞLI MÜSTAKİL  DAİRE BAŞKANLIKLARI    
Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
Diğer Personel Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı
9 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ    
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan
Diğer Personel Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar
10 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ    
Özel Kalem Müdürü Bakan -
Diğer Personel Özel Kalem Müdürü Bakan
11 DÖNER  SERMAYE   İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ    
İşletme Müdürü Müsteşar Bakan
Diğer Personel İşletme Müdürü Müsteşar

         

EK-2

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

2- TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA NO UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
1 ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, DLH MARMARAY (İSTANBUL) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ    
Bölge Müdürü Vali Müsteşar
Bölge Müdür  Yardımcısı , Sivil Savunma Uzmanı Bölge Müdürü Vali
Diğer Personel Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü
2 MAKİNE İKMAL BAŞMÜHENDİSLİKLERİ    
Makine İkmal Başmühendisi Vali Müsteşar
Şube Müdürü DLH Genel Müdürü Vali
Diğer Personel Makine İkmal Başmühendisi Vali

 

                               
                                                 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET