gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VEKALETİ KANUNDA BELİRTİLEN ŞEKLİN DIŞINDA YÜRÜTENLERE İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ

BÜMKO’nun 23.03.09 tarih ve 3449 sayılı görüşü…

09 Ocak 2011 Pazar 12:47

İdari görevlere atanabilecek olanlar ve atanma usulleri ile bu görevlere vekâlet edebilecek olanların 2547 sayılı Kanunla belirlenmiş olması nedeniyle söz konusu idari görevleri anılan kanunda belirtilen usul dışında vekâleten yürüten öğretim elemanlarına yürüttükleri görevlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olmadığı gibi, 2914 sayılı Kanunla öngörülen ders yükü muafiyeti ve indirimlerinden yararlanmalarına da imkan bulunmamaktadır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET