gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN KRİTİK 120 GÜN

Torba Kanun Tasarısı’na eklenen madde ile Belediyelerde çalışan işçilerin belediyenin ya da bağlı kuruluşun kendi birimleri arasında veya aynı belediyenin farklı birimleri arasında başka bir işe ya da işyerine, işyerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın gönderilebilmelerinin önü açıldı.

22 Temmuz 2014 Salı 11:50
BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN KRİTİK 120 GÜN

BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN KRİTİK 120 GÜN   

Torba Kanun Tasarısı’na eklenen madde ile Belediyelerde çalışan işçilerin belediyenin ya da bağlı kuruluşun kendi birimleri arasında veya aynı belediyenin farklı birimleri arasında başka bir işe ya da işyerine, işyerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın gönderilebilmelerinin önü açıldı.

AK Partili Milletvekilleri tarafından verilen önerge ile 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü maddesinde 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 (2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahalli idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahalli idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahalli idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahalli idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahalli idarenin en üst amirinin onayı alınarak bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüzyirmi gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklan ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda, 6360 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uygulanır."

Bu madde ile belediye işçilerinin farklı işyeri ve yer değiştirilmesi için yasal dayanak oluşturuldu. Yer ve işyeri değişikliği için 120 gün kritik bir döneme sahiptir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET