gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHALELİ VE TAŞERON İŞÇİLER BÜYÜK BEKLENTİ İÇİNE GİRMEMELİ

Kadrolu hale gelmeseler bile, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izinlerde asgari ücret seviyesinde olsa bile, devletin veya işverenin üstlenmesi ek olarak %15-20 arasında işçi maliyetini arttıracaktır. Tablonun bana gösterdikleri, işçilerimizin büyük bir beklenti içine girmemeleridir.

15 Kasım 2011 Salı 06:35
İhaleli ve Taşeron işçiler büyük beklenti içine girmemeli

 Uzun bir süredir özellikle kamuda çalışan taşeron işçi olarak adlandırılan ihale yükleniminde çalışanların kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin ve ücret sorunu gündemde.

Çalışma Bakanlığı konunun her gündeme gelmesinde çözüm vaadetmekte. Ancak ne yazık ki günümüze kadarda bir arpa boy katedilemedi. 

Kamunun dışında inşaat sektöründe de taşeron iş yaygın şekilde kullanılmakta. 

Çözüme geçmeden önce taşeronlaşma-ihaleleşme sürecine Türkiye niye girdiğini anlamak gerekiyor. 1980 sonrası ekonomisi dış rekabete açılan Türkiye, işgücü yükünü hafifletmek, kamu üzerindeki istihdamı azaltmak amacıyla taşeronlaşma ve ihaleleşmeyi her geçen yıl arttırarak sürdürdü. Bu amaç gözönünde bulundurulduğunda başarılı da olundu. İşgücü ucuzluğu ve pazar avantajıyla dış rekabette göreceli üstünlük sağlanırken, genç nüfus ile önemli bir pazar haline getirildi. 

Bugün kamunun temizlik, güvenlik, inşaat, yemek dahil bir çok alanda ihaleler ile işler yürütülmekte. Burada çalışanların sayısı, sendikalı sayısını geçmiş durumda.
Elbetteki bu sürecin bir de bedeli oldu: İşgücünün niteliksizleşmesi ve verimsizleşmesi, sendikalaşmanın önlenmesi, güvencesizlik gibi toplumu derinden etkileyen sorunlar yumağı haline geldi.

Çözüme geldiğimizde ihaleli işlerde çalışanlara yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı verilmemesi zaten ucuz işgücü argümanları arasında bulunmaktadır. İşçilere bu hakkın verilmesi halinde ortaya bir işveren maliyeti çıkacak. İşveren ise Devlete iş yapmakta, maliyeti Devlete yansıtacak. O zaman devletin artan işgücü maliyetleri karşısında ihaleli iş yaptırma espirisi ortadan kalkacak. İşte bu noktada sendikalar ve işçiler, burada çalışanların kadroya alınmasını istemekteler.

Kadrolu hale gelmeseler bile, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izinlerde asgari ücret seviyesinde olsa bile, devletin veya işverenin  üstlenmesi ek olarak %15-20 arasında işçi maliyetini arttıracaktır.

Tablonun bana gösterdikleri, işçilerimizin büyük bir beklenti içine girmemeleridir.
Erdem Özgür.    

kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET