gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İLAVE TEDİYELER 31 OCAKTA

6772 sayılı Kanun kapsamında işçilere ilave tediyenin birinci yarısı 31/1/2011, diğer yarısının 30/6/2011 tarihinde ödenecek.Karar 30.01.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

30 Ocak 2011 Pazar 10:56
İlave tediyeler 31 Ocakta

30 Ocak 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27831
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2011/1278
             4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2011 yılında;
             a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2011, diğer yarısının 30/6/2011 tarihinde,
             b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2011 tarihinde,
             ödenmesi; Maliye Bakanlığının 17/1/2011 tarihli ve 601 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı
          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                              E. GÜNAY                                M.V. GÖNÜL
        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                          Devlet Bakanı V.
         C. YILMAZ                        S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN
     Devlet Bakanı V.                    Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                             M. AYDIN                                  B. ATALAY
Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                        Maliye Bakanı V.
       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 V. EROĞLU
   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.
        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                                    S. ERGİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET