gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR, SÖZLEŞMELİ SAĞLIK KADROLARINA ATANMAK İÇİN, İŞYERLERİNDEN YAZI ALACAK

Sağlık Bakanlığı, 2011/3 sözleşmeli sağlık personeli alımlarında, işçi olarak çalıştığı tespit edilen adayların atanmasına yönelik önemli bir karar aldı.

08 Şubat 2011 Salı 12:24
İşçi olarak çalışanlar, sözleşmeli sağlık kadrolarına atanmak için, işyerlerinden yazı alacak

 Müsteşar imzasıyla tüm il müdürlüklerine gönderilen yazıda, 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesine dikkat çekilerek, işçi olarak çalışanların, "tazminat ödemeksizin, .../.../ 2011 tarihinden itibaren işyerimizden ayrılabilir" yazısı alması halinde, 10 Şubat tarihine kadar, atanmaya hak kazandıkları sözleşmeli pozisyonlara atanabilecekleri belirtildi.

 
4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesi şu şekildedir:
 
"Süreli fesih
 
Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
 
İş sözleşmeleri;
 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, 

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır. 

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. 

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur."

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET