gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞÇİLERİN GECE ÇALIŞMA SÜRESİ UZADI

23.4.2015 tarihli Rezmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un çalışma yaşamında gece çalışma saatlerinde değişiklik öngörülüyor.

25 Nisan 2015 Cumartesi 21:50
İŞÇİLERİN GECE ÇALIŞMA SÜRESİ UZADI

Gece çalışma haberleri


Gece çalışmasında süre uzatıldı. Türk Tabipler Birliği düzenleme hakkında endişelerini açıkladı.


İş Kanunumuza göre en geç saat 20.00’de başlayan ve en erken 06.00’da biten ve her koşulda 11 saati aşmayan dönem gece olarak nitelenmiş ve işçilerin gece çalışmalarının yedibuçuk saati geçemeyeceği kurala bağlanmıştır. Diğer yandan gece çalışmalarında fazla mesai yaptırılamayacağı da ayrıca düzenlenmiştir.

Bu durumda gece çalışmalarının en çok 7,5 saat olarak uygulanması şarttır. Ancak bilinmektedir ki hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının özel sağlık kuruluşlarındaki çalışmalarında geçerli olan bu kural, gece çalışmasının 7,5 saatle sınırlandırılmasını fiilen başarabilmiş değildir. Ancak söz konusu kuralların varlığı, haftalık çalışma süreleri aşılmasa da gece 7,5 saati aşan çalışma süreleri için fazla çalışma ücretinin verilmesini zorunlu kılmaktadır.

“Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” hükmüyle işverenlerin gece 7,5 saati aşan çalışma yaptırabilmelerine olanak sağlanmıştır. Bu değişiklikle, sağlık alanında gece ve gündüz çalışması arasındaki fark ortadan kaldırılmış; hekim ve diğer sağlık çalışanlarından alınacak yazılı onayla, özel sağlık kuruluşunda bütün gece boyunca çalıştırılmaları ve haftalık 45 saatlik çalışma süresi aşılmadığı sürece herhangi bir fazla çalışma ücreti verilmemesi mümkün hale getirilmektedir.

Türk Tabipler Birliği, sağlık hizmeti gibi yoğun dikkat gerektiren ve yüksek riskli hizmetlerde, kamu ya da özel ayrımı gözetmeksizin, çalışma sürelerinin kısaltılmasını sağlamaya çalışmak yerine bu sürelerin artırılmasına olanak sağlanması sağlık hizmetinin niteliği ve çalışan hakları bakımından büyük bir kayıp olacağını açıkladı.

K:TTB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET