gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İŞÇİSİNE İLAVE TEDİYE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ KESİNLEŞTİ

Bakanlar Kurulu 2014/6785 sayılı Kararıyla kamu kurumlarda çalışan işçilere, 2014 yılında 6772 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmünce verilecek ilave tediye tarihlerini belirledi.

27 Eylül 2014 Cumartesi 05:42
KAMU İŞÇİSİNE İLAVE TEDİYE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ KESİNLEŞTİ

KAMU İŞÇİLERİ 2016 İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI TIKLAYINIZ

Bakanlar Kurulu 2014/6785 sayılı Kararıyla 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


2015 YILI İŞÇİ İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

21/09/2015 SON GELİŞME İÇİN TIKLAYINIZ

 Kanun Numarası: 6772 sayılı Kanuna göre   ;

Kimler alacak

 Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimseler alacak.

Ne kadar alacak   

İşçilere bir aylık istihkakları tutarında bir ilave tediye yapılacak.

Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icabettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.

Mezkur ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır. 

Bu karar uyarınca;

Bir aylık ücretleri miktarında ikramiyelerini 02 Ekim 2014 ve 26 Aralık 2014 tarihlerinde iki taksit şeklinde ödeme yapılacak.   KamudanHaberler

piştirik kağıdı değil

ahmet
21 Kasım 2016 Pazartesi 14:52

52 rakamı pişti kağıdı değildir. kanun çok eskidir. o zamanlar 2 aylık diye geçiyor. fakat pazar günleri iş gününden sayılmağıdı için 60-8=52 gün diye çıkartılmış.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

Kamu ikramiyesi

Rüstem ayrıç
05 Eylül 2016 Pazartesi 07:24

Kamu da çalışıp taşeron işçi side yararlanabiliyormu ?????

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

1 aylık değil.

...
15 Ocak 2015 Perşembe 15:32

işçiler 1 aylık ilave tediye alacaklar diye yazmışsınız fakat öyle değil. yıllık toplam 52 günlük ilave tediye var bakanlar kurulu kararıyla 4 e bölünüyor. ocak 31, haziran 30, ekim ayında ve son bölümüde 26 aralıkta veriyorlar. yani.13+13+13+13=52 gün olarak.bu 52 sayısıda piştirik kağıdından esinlenmiş. niye 60-70 gün değil.

28 Beğendim
6 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET