gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞTİ

TÜİK Haziran enflasyon rakamı ile memur maaş katsayısının değişimi kıdem tazminatı tavanını da değiştirdi.

07 Temmuz 2015 Salı 09:02
KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞTİ

KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞTİ

5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası geçici 4. maddesi uyarınca vazife malullüğü, malullük ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesine esas olan tazminat oranlarının yükseltilmesi nedeniyle kıdem tazminatı tavanı da  1 Temmuz 2015’ten başlayarak kıdem tazminatını hak kazanarak işten ayrılacak işçiler için kıdem tazminatı tavanı 3 bin 709 lira 98 kuruş, 01.09.2015 tarihinde 3 bin 828 TL’ye yükseltilmiştir.


KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN;

- İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen “Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebepler dışında,                                                     

- İşçi tarafından anılan Kanunun 24. maddesi uyarınca,                     

- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,                                  

- Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;                  

- 506 Sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

 

FESHEDİLMESİ VEYA

 

- Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi,

- İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde hak ettiği bir son ücret oluyor. 

Bu durumda 01.07.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında brüt ücreti 3709.98 lirayı aşan işçilerin kıdem tazminatını hak eder biçimde işten ayrılmaları halinde her bir yıl için alabilecekleri maksimum tutar 3709.98 lira olacak.

 

Toplam tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Kapıcıların kıdem tazminatlarından ise damga vergisinin de kesilmemesi gerekiyor.


Kıdem Tazminatı Yıllık Tavan Miktarı (2016)

 

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1 - Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2 - Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

Not :

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255'ine,

-Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215'ine,

-Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195'ine,

-Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165'ine,

-Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145'ine,

-Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85'ine,

-Diğerlerinde %55'ine,

oranı uygulanacaktır.

Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

 
01.01.2016 tarihi itibarıyla Başbakanlık Müsteşarının :
1- Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı :0,088817 
 1500x0,088817=133,23
2- Ek Göstergesi : 8000, Aylık Katsayısı :0,088817 
 8000x0,088817=710,54
3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500, Aylık Katsayısı:  
 500x0,08817=44,41
4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000, Taban Aylık Katsayısı:1.39028 
 1000x1.39028=1.390,28
5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15 (% 215)  
 1500+8000=9500
 9500x0,088817=843,76
 843,76x2,15=1.814,09
      
=133,23710,5444,411.390,281.814,09
=4.092,53


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET