gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KIDEM TAZMİNATINDA SON DURUM

KIDEM TAZMİNATI KALDIRILIYOR MU?Planlamaya göre, haftada 48 saatten fazla çalışma yasaklanacak. Kıdem tazminatı kademeli olarak uzun vadede OECD ortalamasına çekilecek. İşsiz kalan fondaki hesabından biraz para alabilecek.

20 Temmuz 2011 Çarşamba 08:49
Kıdem Tazminatında Son Durum

KIDEM TAZMİNATI UZUN VADEDE 15 GÜNE İNECEK 


İşsizlik uzadıkça maaş azalacak Her yıl başına ödenen kıdem tazminatı OECD ortalamasına çekilecek. İşsizin fondaki parasından kıdem tazminatı fonuna kaynak aktarılacak. 48 saatlik haftalık çalışma süresine uymayan patronlara ceza gelecek Haftada 48 saatten fazla çalışmak yok Türkiye'de istihdam edilen çalışma çağındakilerin haftalık çalışma süreleri erkeklerde 53,3 ve kadınlarda 48,4 saati buluyor. AB'de ise erkekler 41,1 ve kadınlar 39,3 saat çalışıyor.

Stratejiyle haftalık çalışma süreleri uygulamada da yasal sınır olan haftada 48 saate çekilecek. Yasağa uymayan işyerlerine cezalar kesilecek. Mevcut işçilerin aşırı çalışmaları önlenerek işsizlere iş açılacak. Ulusal İstihdam Stratejisi üzerindeki çalışmalara henüz son nokta konulamadı. Kıdem tazminatı ve esnek çalışma modellerine ilişkin işçi sendikalarından gelen itirazlar nedeniyle taslağa son şekli verilemedi.

BUGÜN ün edindiği taslağa göre halen 1 yıla 1 ay olan kıdem tazminatının, zaman içinde "15 gün"e çekilmesi üzerinde duruluyor. İşsiz kalan 'kısmen' alacak Taslağa göre tüm işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayalı, mali açıdan sürdürülebilir bir Kıdem Tazminatı Fonu kurulacak. Kazanılmış haklar tamamen korunacak. Fon'a geçici olarak İşsizlik Sigorta Fonundan kaynak aktarılacak. En az 10 yıl kıdemi olan işçilere, işsiz kaldıkları dönemde kıdem tazminatı hesabından kısmen para çekme hakkı verilecek, hesapta kalan bakiye ise emeklilikte ödenecek. Primde büyük tartışma Kıdem tazminatı tutarının ne olacağı taslağa yazılmadı. Ancak, "Bir yıllık çalışma karşıhğında verilen kıdem tazminatı miktarı, uzun vadede OECD ortalamasına çekilecek"' ifadesine yer verildi. Halen 1 yıllık çalışmaya karşılık işsizlik ödeneğinden yararlanmak esas kazancın yüzde 50's, ikinci üç ayı için gereken süre 600 günden 360 güne için yüzde 40'ı ve kalan süre için ise düşürülecek, işsizlik ödeneğinin miktarı, yüzde 25 olarak uygulanacak, işsizlik kişinin son 12 aydaki prime esas kazancı ödeneğinde üst sınır brüt asgari ücretin üzerinden, işsizliğin ilk üç ayı için prime bir buçuk katı olarak belirlenecek. İşsizlik ödeneğini alan işsizlerin işe dönüş süresinin ortalaması; 6,2 aydan 2015'te 5 aya, 2023'te ise 4,5 aya düşürülecek.

Gönüllü bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilecek. Asgari ücrette 16 yaş sınırı 18'e yükseltilecek. . Şiddet mağduru kadınlar, hükümlülük süresi bir yıldan az olan cezaevindeki kadınlar ile kocası ölmüş veya boşanmış kadınlara, ekonomik projelerde öncelik tanınacak.  Özürlülerin kendi işyerlerini kurmaları desteklenecek, yerel yönetimlerce seyyar satış ve pazar yerlerinde özürlülere kota verilmesi sağlanacak. 1 aylık maaştan oluşan kıdem tazminatı miktarı konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılığı yaşanıyor. Taslağı hazırlayan uzmanlar, istihdamın önündeki engellerin kalkması için maaşın yüzde 3'ü civarında Fon'a kesinti yapılması görüşünü savunuyor. İşçi temsilcileri ise yüzde 8'in altında bir oranı kabul etmiyor. Yüzde 3'lük formül kabul görürse 1000 lira maaş alan bir işçi 10 yıl sonra işten ayrıldığında yaklaşık 3 bin 600 lira tazminat hakkına kavuşacak. İşçilerin dediği olursa tazminat 9 bin 600 liraya yükselecek. Ekonomi yönetiminin ise "1 yıla 15 günlük maaş'" seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bugün

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET