gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİMLER 657 4/C HAKKINDAN YARARLANAMAZ?

Devlet Memurları Kanunu kapsamında Devlet Personel Başkanlığı 4/c istihdamında ikinci defa başvuramayacak hal ve şartları açıkladı.

01 Şubat 2013 Cuma 18:32

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen Geçici Personelin ikinci kez bu haktan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda Başkanlığımıza intikal eden talepler doğrultusunda aşağıdaki duyurunun yapılması gerekli görülmüştür.
Geçici Personele İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nda; “Herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar ve geçici personel olarak yeniden istihdam edilemezler.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;

Daha önce hak sahibi olduğu halde süresi içerisinde başvuru yapmayanların,

  • Atama teklifi yapılanlardan göreve başlamayanların,
  • Göreve başlamakla birlikte sözleşmesi feshedilenlerin,
  • Kendi isteğiyle sözleşmesini feshedenlerin,
  • Geçici personel olarak atama teklifi yapılarak bir kamu kurumunda göreve başlamasını müteakip sözleşmesini feshederek başka bir kamu kuruluşunda işçi olarak istihdam edilen ve çalıştığı kuruluş özelleştirme program ve kapsamına alınanların,

ikinci kez geçici personel (4/C) olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET