gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT PERSONELİ ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

KİT Çalıştayı’nın ikincisi 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Kızılcahamam da gerçekleştirildi. Çalıştay’da KİT personeli sorunlarına çözüm arandı.

12 Mart 2015 Perşembe 14:42
KİT PERSONELİ ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer;

KİT’lerde personel sisteminde uygulama birlikteliğinin olmadığını belirterek, tüm KİT’lerde aynı unvanların kullanılması ve KİT’lerde aynı unvanlarda görev yapanların ücretlerinin eşitlenerek unvan ve ücret standardının sağlanması gerektiğini,

KİT’lere personel alımının KPSS ile alınmasına devam edilmesi gerektiğini, KİT’lerde II Sayılı cetvelde görev yapan personelin ücret guruplarının 5’ den 3’ e düşürülerek düşük ücret alan personelin ücreti başta olmak üzere tüm personelin temel ücretinin artırılması gerektiğini,

Atölye, Fabrika, Yüksek Gerilim, Maden Ocakları, Laboratuvar vb. gibi patlayıcı, gazlı, tozlu, tehlikeli yoğun emek gerektiren işyerlerinde görev yapan personelin çalışma şartları dikkate alınarak “Tehlike sınıfı zammı” ve fiili hizmet verilmesi gerektiğini,

Taşrada görev yapan personele görev yaptığı görev mahallinin mahrumiyet oranına göre “Görev yeri zammı” verilmesi gerektiğini,

Kurumların üretim birimlerinde II sayılı cetvelde görev yapan sözleşmeli personel’ e de “Büyük Proje zammı” verilmesi gerektiğini,

I sayılı cetvelde görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve Başuzmanların 666 sayılı KHK ile kaldırılan haklarının iadesi yönünde yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini,

II sayılı cetvelde görev yapan personel sicil sisteminin aynen devam ettirilerek başarı ücreti uygulamasının devam etmesi gerektiğini,

Pozisyon Esaslı Uygulama Sisteminin hukuka aykırı olması ve dolayısıyla Performans değerlendirme uygulamasının objektif olmaması nedeniyle uygulanmasına karşı olduğumuzu, halen uygulanmakta olduğu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde de sonlandırılması gerektiğini,

Başta MKEK olmak üzere Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde yer alan hukuka aykırı hükümlerin değiştirilerek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının kurumların ihtiyacı ile münhal kadro ve pozisyonlar dikkate alınarak sık aralıklarla yapılması ve MKEK da görev yapan Koruma ve Güvenlik memurlarının memur statüsüne alınmasının sağlanması gerektiğini belirtmiştir.

KİT Çalıştayı’nda alınan kararlar, 26 Mart 2015 tarihinde yapılacak Kamu Danışma Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e sunulacaktır.

K:Türkiye Kamu Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET