gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI İLÇE HASTANELERİ İHALE İŞÇİLERİNİ İŞ KORKUSU SARDI

İlçe Devlet Hastaneleri, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne devredildikten sonra çalışan işçiler arasında tedirginliğe yol açması üzerine Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuru ile tereddütleri gidermeye çalıştı.

22 Kasım 2011 Salı 18:24
Sağlık Bakanlığı İlçe Hastaneleri İhale İşçilerini İş Korkusu Sardı

 İlçe Devlet Hastaneleri, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne devredildikten sonra çalışan işçiler arasında tedirginliğe yol açması üzerine Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuru ile tereddütleri gidermeye çalıştı. Yapılan açıklamada;

1. Mezkûr Yönergede de belirtildiği üzere devredilen ilçe devlet hastaneleri tarafından imzalanan diğer sözleşmeler gibi, hizmet alımlarına yönelik sözleşmelerin yükümlülükleri sözleşme bitimine kadar il sağlık müdürlüklerince yerine getirilecektir.

2. Bakanlığımızca yayımlanan 12/05/2009 tarihli ve 2009/32 sıra nolu genelgede de belirtildiği üzere işçi sayısı fazla olan kurumlarımızda (devredilen hastaneler de dâhil), kendi istekleri  ve 4857 sayılı İş Kanunu gereği işten ayrılanlar hariç mevcut işçi sayısı ile devam edilecektir.

3. İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacak olan yeni hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılacak işçi sayısı, devredilen hastanelerde devir tarihi itibarıyla  çalıştırılan  mevcut  işçilerin toplam sayısı dikkate alınarak belirlenecektir.

4. İl Sağlık Müdürlükleri yeni hizmet alım ihalelerini, devredilen hastanelerin mevcut sözleşmelerinin sona erme tarihlerini dikkate alarak yapacaklardır. 

5. Hizmet genişlemesi, hizmet aksaması gibi nedenlerle mevcut işçi sayısının artırılması zaruri hale geldiğinde bu ihtiyaçlar öncelikle İl Sağlık Müdürlüğünün hizmet alımı kapsamında  çalıştırdığı toplam işçi havuzundan karşılanacaktır.  İhtiyaçlar karşılanamadığı takdirde gerekçeleri belirtilerek ilgi genelgeler doğrultusunda önceden olduğu gibi  Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden izin talep edilecektir.  

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET