gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK TAŞERON İŞÇİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı taşeron işçileri için vereceği ücret hesaplamalarının nasıl yapılacağını açıkladı. İstanbul ve Ankara'da çalışanlara ayrıcalık tanındı.

30 Ocak 2015 Cuma 13:35
SAĞLIK TAŞERON İŞÇİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

SAĞLIK TAŞERON İŞÇİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı taşeron işçileri için vereceği ücret hesaplamalarının nasıl yapılacağını açıkladı. İstanbul'da çalışanlara ayrıcalık tanındı. Bunda Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlık ve kurumlarda çalışan taşeron işçiler bakımından farklılık oluşması, daha düşük ücret almaları etkili oldu.

Sağlık Bakanlığı genelgesi ile; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlar, döner sermaye kaynaklarından yapacakları hizmet alımları kapsamında çalıştıracakları işçi sayısının tespitinde ve bu işçilere öngörülebilecek ücretlerin belirlenmesinde ilgi genelgeler doğrultusunda hareket etmektedirler.

İlgili genelgelerde, alman hizmetin niteliği gereği çalıştırılan personele brüt asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörülmesi hususu, genelge ekinde yer alan "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu"nda belirtilen oranları geçmemek ve ihale dokümanına gerekli hükümlerin konulması kaydıyla kurumlarımızın takdirine bırakılmıştı.

Genelge ile de "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu"nda belirlenen oranlara, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Bölgeler İtibariyle Tüketim Harcamalarına İlişkin Fiyat Düzeyi Endeksleri" diğer bir ifade ile "Bölgesel Satınalma Gücü Parkesi (Bundan sonra "SGP" olarak ifade edilecektir. )"nin genelgede açıklandığı şekilde ilave edilerek brüt asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörülebileceği belirtilmişti.

Geçen zaman sürecinde özellikle İstanbul illinde olmak üzere bazı illerimizde bulunan Kamu Hastaneleri Birliklerinden alınan geri bildirimlerde, sağlık tesislerinde koruma ve güvenlik hizmet alımları kapsamında çalıştırılan personellerin özel sektöre veya diğer kamu kurumlarına göre kıyasla düşük ücret aldıkları ve bu nedenle bu kapsamda çalıştıracak personelin temininde güçlük yaşandığı, nitelikli personelin özel sektöre veya diğer kamu kurumlarına geçtiği bildirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; Genelge doğrultusunda ilave edilen SGP değerinin (SGP değeri 100'ün üzerinde olan illerimizde) bundan sonra yapılacak koruma ve güvenlik hizmet alımlarında iki katı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

ÖRNEK: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2013 yılında yayımlanan "Bölgesel Satınalma Gücü Parkesi" ne göre;

a) 2013 yılı SGP değeri 113.3 olan İstanbul ilindeki Kamu Hastaneleri Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerimiz ilave SGP oranını 13.3 yerine 13.3x2= %26.6 olarak uygulayabileceklerdir. Diğer taraftan ilgi(d) genelgenin 4. Maddesinde belirtildiği üzere SGP değerindeki ondalık(virgülden sonraki sayılar) sayılar bir üst tam sayıya tamamlanacağından İstanbul İlinin söz konusu SGP oranı %27 olarak uygulanabilecektir.
b) 2013 yılı SGP değeri 105,6 olan Ankara ilindeki Kamu Hastaneleri Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerimiz ilave SGF* oranını 5.6 yerine 5.6x2= %11.2 olarak uygulayabileceklerdir. Diğer taraftan ilgi(d) genelgenin 4. Maddesinde belirtildiği üzere SGP değerindeki ondalık(virgülden sonraki sayılar) sayılar bir üst tam sayıya tamamlanacağından Ankara İlinin söz konusu SGP oranı %12 olarak uygulanabilecektir.
Bu bağlamda;
1.Kamu Hastaneleri Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesisleri bundan sonra yapacakları koruma ve güvenlik hizmet alımlarında SGP değerinin iki katı uygulanmasında, ilgili genelge hükümleri ve eki tabloda yer alan örnek hesaplamaları dikkate alarak işlem tesis edeceklerdir.
2.Genelgede de belirtildiği üzere SGP değerleri Türkiye ortalaması 100 olacak şekilde belirlendiğinden, SGP değeri 100 ve 100'ün altında olan illerde bulunan Kamu Hastaneleri Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerimiz, ücret belirlemesinde SGP değerini hiçbir şekilde (bu genelge ile getirilen iki katı uygulaması da dâhil olmak üzere) kullanmayacaklardır.
3.Ayrıca bu genelge ile getirilen yeni düzenlemeler sözleşmeye bağlanmış ihaleleri kapsamamaktadır.
kamudanhaberler,30.01.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET