gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK TAŞERON İŞÇİSİNİ GÖREVİ DIŞINDA ÇALIŞTIRANA CEZA

Kamu Hastaneler Kurumu taşeron işçilerden görevleri dışında çalıştıranlara ceza ve disiplin işlemi uygulayacağını duyurdu.

17 Şubat 2015 Salı 08:41
SAĞLIK TAŞERON İŞÇİSİNİ GÖREVİ DIŞINDA ÇALIŞTIRANA CEZA

Kamu Hastaneler Kurumu bildirdiği yazıda, "4734 sayılı Kanunun Ek 8 nci maddesinde; "...62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemeyeceği düzenlemelerine dikkat çekti.

Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hallerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edileceğini bildirdi. 

Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır." şeklinde yer alan hükmün gereği bazı idari ve mali yaptırımlara muhatap olacağını duyurdu.

kamudanhaberler,17.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET