gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY, "KAMU İŞLETMELERİ RAPORU'NU" YAYIMLADI.

2006 yılında Türkiye KİT'lerde 264 bin kişi çalışırken, 2010 yılı sonunda sayının 220 bin kişiye düştüğü belirtilen raporda bu dönemde istihdam artarken KİT istihdamının yüzde 16.7 azaldığı belirtildi.

21 Kasım 2012 Çarşamba 10:58

2006 yılında Türkiye KİT'lerde 264 bin kişi çalışırken, 2010 yılı sonunda sayının 220 bin kişiye düştüğü belirtilen raporda bu dönemde istihdam artarken KİT istihdamının yüzde 16.7 azaldığı belirtildi. Bunda, KİT'lerin özelleştirilmesi yanında, taşeronlaşmanm da rolü bulunduğunu saptamalarında bulunuldu. KİT'ler son yıllarda, esnek bir çalışma ortamının yaratılması yanında, kıdem tazminatı ödemeleri ve diğer işçilik maliyetlerini düşürmek amacı ile birçok işi hizmet alımı yolu ile yüklenicilere gördürme ve işçi sayısını azaltma yoluna gitmesinin devlete yüksek bir faturaya mal olduğu belirtilen raporda, "dava masrafları ile ödenen kıdem tazminatlarının alt işverene rucu edilmesi de çoğunlukla mümkün olmadığından, yıldan yıla artan yük KİT'ler üzerinde kalmaktadır. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin de gereği olan kıdem tazminatı fonu oluşturularak, işçilerin kıdem tazminatı alacaklarının güvence altına alınması, KİT'lerin de üst işveren olarak alt işverenin işçisinin kıdem tazminatını ödemekten kurtarılması gerekmektedir." denildi. 'TCDD zararda' TCDD'nin 2006-2010 döneminde faaliyetleri zararla sonuçlandığını ve 2010 yılı itibarıyla bilançoda oluşan Mali borç yükünün 1.4 milyar TL'ye ulaştığı kaydedilen raporda, zararın nedenleri belirtilmezken, özelleştirme sinyalleri verildi. Raporda, "Botaş'm Nabucco, TTA'nm Azer-Tekel Sigara ve İçki Ürünleri Pazarlama, Şirketlerinde olduğu gibi bazı iştiraklerde kuruluşların faaliyetleri ve sermaye yapılan hakkında da yeterince bilgi edinme imkanı bulunamamaktadır. Bir kısım iştiraklerin dönem sonuçlarının kuruluş kayıtlarına intikal ettirilmediği belirlenmiştir." denildi. Taşeron olmasın fon olsun Sayıştay raporunun "Öneriler" bölümünde ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Yardımcı hizmetler hariç, personel alımına yönelik kısıtlamalar asli faaliyetlerde çalışan kalifiye personel ihtiyacını karşılamaya imkan verecek şekilde düzenlenmeli, asli ve sürekli işlerde yüklenici vasıtasıyla temin edilen işçi çalıştırılmamalıdır. Kıdem Tazminatı Fonu'nun kurulması sağlanmalıdır."
özgürgündem

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET