gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAŞERON İŞÇİ SAYISI NASIL VE KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİYOR?

Kamuda taşeron işçi sayısı nasıl ve kimler tarafından belirlenmektedir?

16 Mart 2015 Pazartesi 17:00
TAŞERON İŞÇİ SAYISI NASIL VE KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİYOR?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik gereği 2015 yılı ilk altı ayı için, taşeron işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için Maliye Bakanlığı bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşılmaması kaydıyla izin verildi.
İdarelerin bir önceki yılda bu kapsamda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamaları esas olmakla birlikte, çok zorunlu hallerde ihtiyaç duyacakları ilave taleplerine ilişkin olarak ise Maliye Bakanlığıının uygun görüş almaları gerekmektedir. İdareler zorunlu hallerde;
1) Harcama birimi bazındaki taleplerin (döner sermayeler dahil) konsolidasyonu ve sürecin koordinasyonu  mali  hizmet birimlerince  sağlanacak, Bakanlığımıza gönderilecek bu tür talepler Bakanlıklarda Bakan, diğer idarelerde ise üst yönetici imzası ile iletilecektir. 
2) İdareler tarafından iletilecek hizmet alımı suretiyle bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşacak söz konusu ilave talepler;
-Uygun görüş talep edilen hizmet alımına ilişkin bir önceki yılda fiilen çalıştırılan personel sayısına,
-Bu hizmetler kapsamında istihdam edilen mevcut memur, sözleşmeli personel ve işçi sayısına,
-Uygun görüş talep edilen hizmet alımlarının mevcut maliyetine,
-Mevcut hizmet alımlarının finansmanında kullanılan toplam kaynağa ve bu kaynağın türler itibarıyla (merkezi yönetim bütçesi ve döner sermaye) dağılımına,
-Merkez ve taşra itibarıyla bu hizmetlerde çalıştırılması planlanan toplam personel sayısına,
-İlave ihtiyacın gerekçelerine esas teşkil edecek verilere (hizmet alanı, güvenlik noktası sayısı gibi),
-Yapılacak ihalelerin finansmanında kullanılacak toplam kaynağa ve bu kaynağın türler itibariyle dağılımına,

ilişkin bilgileri içermesi gerekmektedir.

Bu çerçevede kamu kurumları geçen seneki taşeron işçi sayısına ilave alınacak zorunlu ek taşeron işçi sayısı için Maliye Bakanlığınından izin alınması gerekiyor.

kamudanhaberler,16.03.2015 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET