gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAŞERON İŞÇİYE MECBURİ YILLIK İZİN

Torba Kanun ile kamuda taşeron işçisine yıllık ücretli izin hakkının zorunlu olarak kullanması şartı getirildi.

18 Kasım 2014 Salı 06:15
TAŞERON İŞÇİYE MECBURİ YILLIK İZİN

TAŞERON İŞÇİYE MECBURİ YILLIK İZİN 


Torba Kanun ile kamu idareleri yıllık izni kontrol edebilmek için birim oluşturacak. Kontrol teşkilatı olarak adlandırılacak bu birim ihale konusu iş kapsamında istihdam edilen taşeron işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izinlerini 4857 sayılı İş Kanununa uygun bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmekle yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük kontrolü gerçekleştiren personel için zorunluluk anlamına gelmektedir. Takdire bağlı bir kontrol söz konusu değildir.

Taşeron işçiyi çalıştıran şirket en fazla üç ayda bir izin kayıt belgesinin bir örneğinin kontrol teşkilatına verilmesi gerekmektedir. Taşeron şirket İş Kanununa göre oluşturacağı izin kurulları kararlarına bağlı olarak yıllık iznin kullanılmasını taşeron işçinin talebi ve işin durumuna göre belirleyecektir. 


Kontrol teşkilatı üçer aylık yapacağı inceleme neticesinde, yıllık ücretli izni kullandırılmayan veya eksik kullandırılan bir işçinin tespiti halinde, bu iznin 4857 sayılı Kanuna uygun bir şekilde ilgili yıl içerisinde kullandırılmasını sağlayacaktır.


İşte burada gerek kamu, gerekse şirket ve işçi için önemli sorunlar yaşanmasına neden olunacaktır. Zaten bir çok kamu kurumunda kadrolu işçiler yıllık ücretli izinlerini kullanmadığı/kullanamadığı, biriktiği görülmektedir. Kamunun kendi kadrolu işçisine disipline edemediği bir konuda taşeron işçilerine nasıl bu kuralın uygulanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. 


Sonuçta taşeron işçisinin yasal süre içinde yıllık ücretli izni kullanabileceği bir olumlu düzenleme yapılmıştır. Umut ederiz uygulama da aynı anlayış içinde gerçekleşir.


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET