gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ KONFERANSTA ANLATILDI

Birleşmiş Milletler Ortak Programı: “Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması” kapanış konferansı gerçekleştirildi.

25 Kasım 2012 Pazar 09:49

 Birleşmiş Milletler Ortak Programı: “Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması” kapanış konferansı gerçekleştirildi.
 
Ankara’da 22 Kasım’da düzenlenen Konferansa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık Ata, İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Shahid Najam, ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Susanne Hoffmann ve üst düzey yöneticiler, BM temsilcileri, Sosyal Paydaşların temsilcileri ile akademisyenler katıldı.
 
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık Ata gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların istihdamında yaşanan sorunların tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğini belirtti.  Küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan işsizliğe karşı Türkiye’nin gerekli önlemleri zamanında aldığına dikkat çeken Ata, BM Ortak Programı’nın bu doğrultuda hayata geçirilen örnek projelerden biri olduğunu kaydetti. Ata, işsizliğin önlenmesinde İŞKUR tarafından uygulanan aktif istihdam politikalarına da değinerek şunları söyledi: “2008 yılında küresel ekonomik kriz etkilerini göstermeden önce, istihdam paketleri olarak adlandırdığımız düzenlemeleri yasalaştırdık. Bunun uygulama boyutuna taşınması süratli bir şekilde gerçekleştirildi.  Öncelikle yerelde il istihdam ve mesleki eğitim kurulları yeniden yapılandırıldı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan çok önemli bir kaynağın aktif istihdam projelerinde kullanılması sağlandı. Bu son derece önemli bir düzenlemeydi. Özellikle gençlerin ve kadınların istihdama girişlerini kolaylaştırmaya yönelik teşvik uygulamaları getirildi. İşveren sigorta prim hisselerinin önemli bir süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak genç ve kadın istihdamının teşvik edilmesi sağlandı. İşgücü maliyetlerini düşürmek amacıyla sigorta primlerinde 5 puanlık bir indirim yapıldı. Yani işyerlerimizin istihdamı artırmalarına imkân sağlayacak düzenlemeler kapsamlı bir şekilde ortaya konmuş oldu.”
 
2023 yılında işsizliği yüzde 5’e indirmek istediklerini vurgulayan Ata, sosyal ortaklarla birlikte hazırlanan Ulusal İstihdam Strateji’si hakkında da bilgi verdi. Ata, Ulusal İstihdam Strateji’sinde 40’a yakın politika önceliğinin belirlendiğinin altını çizerek “Kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmak üzere 200’ün üzerinde tedbirin Ulusal İstihdam Stratejisi’nde yer aldı. Belgede çok önemli hedefler de konuldu. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ne gibi tedbirlerin alınacağı saptandı. Kadınların istihdama girişlerini kolaylaştırmaya yönelik bir dizi tedbirler de belgede yer aldı. Bu projenin başarıyla tamamlanması beni memnun etti. Projenin sorumluluğu ve koordinatörlüğünü yürüten İŞKUR Genel Müdürlüğü’ne ve Birleşmiş Milletler Kuruluşları ile STK’lara çok teşekkür ediyorum.” dedi.
 
İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, 2009 Ekim ayında başlayan BM Ortak Programı çerçevesinde yer alan eylemlerin birçoğunun gerçekleştiğini söyledi.  Yazıcı, gerek Antalya’da gerçekleştirilen BM Ortak Programı gerekse de İŞKUR tarafından yürütülen diğer çalışmalarda sosyal ortaklar ile uluslararası kuruluşların bilgi birikimlerinden ve deneyimlerinde yararlandıklarını belirtti. Yazıcı, genç işsizliğe çözüm önerileri geliştirmek amacıyla tasarlanan BM Ortak Programı’nın, uluslararası düzeyde işbirliğine yönelik en anlamlı çalışmalardan biri olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlikte çalıştığımız üç yıl boyunca, İŞKUR olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyime, uluslararası kuruluşların bilgi birikimi ve deneyimlerini ekleme fırsatını yakaladık. Her zaman ifade ettiğimiz üzere bu yakın işbirliğinin gelecekte de devam ermesi arzusunda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Program ortağı olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerine, sosyal paydaşlarımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum”
 
Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Shahid Najam, Antalya’da gerçekleştirilen BM Ortak Programı’nın gerek Türkiye gerekse de dünyada uygulanacak diğer projeler için örnek olduğunu ifade etti. İŞKUR ve Birleşmiş Milletler işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmadan önemli deneyimler elde ettiklerini söyleyen Najam, “Devlet, BM ve özel sektör birlikte çalıştı. Dezavantajlı grupların istihdamına yönelik yerel düzeyde sağlanan bu işbirliği ve koordinasyonun daha büyük ölçekte gerçekleştirilecek projeler için de örnek olacağını düşünüyorum” dedi.
 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Susanne Hoffmann, dünyada önemli bir sorun haline gelen genç işsizliğinin çözümü noktasında Antalya’da yürütülen projeden önemli çıktılar elde edildiğini kaydetti. Dünyada 75 milyon gencin işsiz olduğunun altını çizen Hoffmann, “İspanya ve Yunanistan’da genç işsizliği oranı yüzde 55’in üzerinde. Bu gençlik krizi çözülmezse çok karanlık bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Türkiye’de gerek işsizlik rakamlarında yaşanan düşüş gerekse de ekonomisinde yaşanan büyüme önemli potansiyel taşıyor.” şeklinde konuştu.  
 
Kapanış konferansında  “Programın Çıktıları ve Sürdürülebilirlik, Türkiye’de Genç İstihdamında Bütüncül Politikalar ve Stratejiler” üzerine Gazeteci Şirin Payzın’ın moderatörlüğünde sunumlar da yapıldı. Konferans sonunda BM Ortak Programı’nın uygulanmasında emeği geçen Ulusal Teknik Ekibe plaket verildi. 
 
Birleşmiş Milletler Ortak Programı: “Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması” Nedir?
 
Birleşmiş Milletler Ortak Programı “Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması” dört BM Kuruluşu FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), IOM (Uluslararası Göç Örgütü) ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ile Ulusal Program uygulayıcısı olarak İŞKUR ortaklığında yürütüldü. 
 
Her bir BM Kuruluşu ve ulusal ortak olan İŞKUR kendi teknik bilgi ve uzmanlığını katarak bu Ortak Programı oluşturmuştur. 
 
2009 yılı sonunda başlayan ve 2012’de sona eren BM Ortak Programı gençler arasında işsizliğin azaltılmasını ve genç işsiz nüfusun insana yakışı işlere yerleştirilmesini amaçlamıştır.
Türkiye İş Kurumu
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET