gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VAN'DA Kİ İŞYERLERİNE KISA ÇALIŞMA UZATILDI

Van İlinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen işyerlerinde uygulanan kısa çalışma süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 19/3/2012 tarihli ve 78317 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

05 Nisan 2012 Perşembe 13:58

 2/4/2012 TARİHLİ VE 2012/2992 SAYILI KARARMANENİN EKİ

 

KARAR

Süre

MADDE 1  (1) Van İlinde 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen ve 30/4/2012 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işlerleri için; kısa çalışmanın başladığı tarihten itibaren altı ay geçmeyecek şekilde sürenin üç ay uzatılması, aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için uygunluk tespiti yapılması ve sürenin işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmemesi kararlaştırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2  (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3  (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET