gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNDE İŞ DURUMU

Bölge İdare Mahkemelerinde İş Durumu

06 Ocak 2011 Perşembe 23:06
Bölge İdare Mahkemelerinde İş Durumu

Dava konusuna göre bölge idare mahkemelerinin iş durumu
Cases at the district administrative courts by subject of case                           
 
İdare      Vergi
  Administrative            Tax  
Yürütmenin Yürütmenin Görev,  4483 Sayılı
durdurul- durdurul- yetki Kanun'dan
masına masına uyuş- doğan işler
itiraz itiraz mazlığı Memurun Cases
Objection to Objection to Conflict in  muhakematı related
Toplam İtiraz suspension Bağlantı İtiraz suspension Bağlantı duty and Trial of to the Law Diğer
       Total Objection of execution Relation   Objection of execution Relation   jurisdiction officials No. 4483 Other
2008
Geçen yıldan devir -  Cases from last year  14 123  2 429  297  51  10 892  11  17  56  370 -
Yıl içinde gelen - New cases  85 745  17 655  20 192  1 390  33 600  4 769  984  245  6 460  450
Karara bağlanan - Cases judged   85 356  17 813  20 460  1 395  32 972  4 779  897  286  6 342  412
Gelecek yıla devir - Postponed until next year  14 512  2 271  29  46  11 520  1  104  15  488  38
2007
Geçen yıldan devir -  Cases from last year  15 464  2 928  87  33  11 840 - -  12  564 -
Yıl içinde gelen - New cases  78 960  15 401  20 232  1 699  28 979  5 077  624  138  6 659  151
Karara bağlanan - Cases judged   80 301  15 900  20 022  1 681  29 927  5 066  607  94  6 853  151
Gelecek yıla devir - Postponed until next year  14 123  2 429  297  51  10 892  11  17  56  370 -
2006
Geçen yıldan devir -  Cases from last year  13 180  1 714  120  43  10 777  12  17 -  497 -
Yeni gelen - New cases  69 578  15 672  15 463  720  25 062  5 552  414  126  6 435  134
Karara bağlanan - Cases judged   67 294  14 458  15 496  730  23 999  5 564  431  114  6 368  134
Gelecek yıla devir - Postponed until next year  15 464  2 928  87  33  11 840 - -  12  564 -
2005
Geçen yıldan devir -  Cases from last year  10 086  1 847  101  78  7 348  18  11  5 -  677  1
Yeni gelen - New cases  66 027  10 853  16 732  1 139  21 870  6 833  624  223  1  7 581  171
Karara bağlanan - Cases judged   62 933  10 986  16 713  1 174  18 441  6 839  618  228  1  7 761  172
Gelecek yıla devir - Postponed until next year  13 180  1 714  120  43  10 777  12  17 - -  497 -
                           
Kaynaklar: Adalet İstatistikleri 2005, Adalet İstatistikleri 2006, Adalet İstatistikleri 2007, Adalet İstatistikleri 2008
Sources: Judicial Statistics 2005, Judicial Statistics 2006, Judicial Statistics 2007, Judicial Statistics 2008

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET