gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BÜTÜN İSTEKLİLİĞE RAĞMEN KADIN YÖNETİCİ SAYISI YETERLİ DEĞİL

Kamuda kadının ismi var cismi yok TÜRKİYE'de ekonomiden yargıya, bürokrasiden eğinme kadar tüm yöneticiliklerde erkeklerin hakimiyeti söz konusu Buna göre. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan toplam 2 milyon 548 bin çalışanın yüzde 35.9 'unu kadınlar oluştururken, kamudaki kadın yönetici savısı ise sadece yüzde 10'da kaldı Kamuda çalışanların yüzde 64.1?i ve yöneticiliklerin ise yüzde 89.7'si erkeklerden oluşuyor.

29 Nisan 2013 Pazartesi 13:32
BÜTÜN İSTEKLİLİĞE RAĞMEN KADIN YÖNETİCİ SAYISI YETERLİ DEĞİL

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre. kamada çalışan her üç kişiden birinin kadın olmasına rağmen, yöneticilikte ise her 10 yöneticiden birinin kadın olduğu görüldü. 2013 yılı rakamlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 2 milyon 548 bin 56 kişi çalışıyor. Başbakanlık, bakanlıklar, üniversiteler, kuvvet komutanlıkları, müsteşarlıklar, genel müdürlükler, üst kurullar ve diğer statü kurumlar ve KİT'ler de çalışan bu 2 milyon 548 bin kişinin 1 milyon 633 bin 324'ü erkeklerden oluşurken, 914 bin 732 'si ise kadınlardan oluşuyor. Yani kamuda çalışan kadınların oranı yüzde 35.9 iken, erkeklerin oram yüzde 64.1 olarak gerçekleşiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin ağırlığına bakıldığında ise kadınlara yöneticilik konusunda neredeyse hiç şans tanınmadığı görüldü. Buna göre kamuda, müsteşar, müsteşar yardımcısı, valiler, başkanlık müşaviri, bağlı kurum başkam, bağlı kurum başkan yardımcısı, bakanlık bünyesindeki genel müdürler, bağlı kurum genel müdürleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı, kurul başkanı, kurul üyeleri, kurum bünyesinde başkan, daire başkam unvanları, bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları, il müdürleri statüsünde görev yapan toplam 5 bin 899 yöneticinin sadece 608'i kadın, 5 bin 291 erkek yöneticinin bulunduğu kamuda, kadın yöneticilerin oram yüzde 10.3 olurken, erkek yöneticilerin oram ise vüzde 89.7 seviyesinde. Kamuda 2013 yılı rakamlarına göre çalışan toplam 2 milyon 548 bin 56 çalışanın, 2 milyon 70 bin 929 ı: memur. 204 bin 513'ü işçi ve geçici personel, 148 bin 78'i sözleşmeli personel, 110 bin 633'ü öğretim elemanı ve 13 bin 903'ü ise hakim ve savcılardan oluşuyor. Memuriyette kadın çalışanların oram yüzde 38.7 olurken, bu oran erkeklerde ise yüzde 61J seviyesinde. Kadınların erkeklere en fazla yaklaştığı statü ise öğretim elemanlarında görüldü. Türkiye'de çalışan toplam 110 bin 633 öğretim elemanının yüzde 41'i kadınlardan oluşuyor. Türkiye ekonomisini yöneten kurutuşlar arasında da kadın yönetici sayısı yok denecek kadar az Buna göre. Hazine Müsteşarlığında birim yöneticileri arasında sadece bu kadın bürokrat yer alıyor. Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Gülsüm Yazganan'ken. BDDK'da ve SPK'da ise kadın yönetici bulunmuyor. Merkez Bankası, Banka Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları ve para politikaları kurulu üyeler, arasında ise kadın bürokratlar yer almazken. sadece 2 binin başında kadın bürokrat bulunuyor. Bunlar Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Gülbın Şabinbeyoğlu ve Bankacılık ve Fınansal Kuruluşlar Genel Müdürü Dr. Çiğdem Koğar. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başında da bir kadın genel müdür görev yapıyor. Başkanlığım Adalet Bakam Sadull3h Ergüvin Başkan vekilliğim ise Ahmet Hamsicrnin yaptığı 22 üyeli Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda sadece 3 kadın üye bulunuyor. Nesibe Özerin 2. Dairenin başkanlığını yürüttüğü HSYK da kadın üye olarak Zeynep Kavlak ve Zeynep Nilgün Mahmutoğlu yer alıyor. Yüksek yara organı olan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın başkanları da erkek. Anayasa Mahkemesi tarihinde tek ve ilk kadın olarak başkanlık koltuğuna Tülay Tuğcu oturmuştu Kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakam Fatma Şahin tek kadın bakan olarak yer alıyor. Tek kadın bakan yardımcısı da yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan iken bakanlıkta Harice Kara da müsteşar yardımcısı olarak görev yapıyor. Maliye Bakanlığı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığında ise bakan yardımcısı, müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları görevinde hiç kadın bulunuyor.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET