gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK (İLAÇ) HARCAMALARI

Türkiye’de 2013 yılında kişi başı 23,21 kutu ilaç tüketildi. Bu ilaçlar için kişi başı yaklaşık 105,2 dolar harcama yapıldı. Türkiye'de sağlık, özellikle ilaç harcama ayrıntıları...

06 Nisan 2014 Pazar 12:29
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK (iLAÇ) HARCAMALARI

Türkiye’de 2013 yılında kişi başı 23,21 kutu ilaç tüketildi. Bu ilaçlar için kişi başı yaklaşık 105,2 dolar harcama yapıldı.

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başlangıcından bu yana yıllar içerisinde tedavi harcamaları sürekli artmış ve son 4 yılda dikkat çekici şekilde ilaç harcamalarındaki artışın önüne geçmiştir. 2012’de tedavi harcamaları 29. 206 Milyon TL iken ilaç harcaması 14.300 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise toplam sağlık harcaması içine ilaç harcamasının payı % 31 iken tedavi harcamaları % 67’dir. 49.806 Milyon TL olan sağlık harcamasının 33.531 Milyon TL’si tedavi harcamaları iken, 15. 570 Milyon TL’si ilaç harcamalarıdır. 

Diğer yandan Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde kişi başına sağlık ve ilaç harcamaları tutarı acısından hala son sıralarda yer alan ülkelerden birisi. GSYİH (Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla) içindeki payına bakıldığında Türkiye’de oran % 5,4’dür. Oysa ABD’de % 17,7, Fransa’da % 11,6, İngiltere’de % 9,4, İspanya’da % 9,3, İsrail’de % 7,7’dir. OECD ortalaması ise, % 9,2’dir. OECD ülkelerinde kişi başına sağlık harcaması ortalama 3.324 dolar iken, Türkiye’de 981 dolardır.

Türkiye’de kişi başına ilaç harcaması 105 Dolar civarındayken, Japonya’da 651,6 Dolar, ABD’de 995 Dolar, Kanada’da 751,5 Dolar, Almanya’da 632,6 Dolar, Fransa’da 641,1 Dolardır. Hatta derin bir ekonomik krizle boğuşan komşumuz Yunanistan’da bile toplam sağlık harcamalarını GSYİH içindeki payı % 9,1, kişi başına ilaç harcaması 673,4 Dolardır. Kişi başına düşen ilaç harcamaları bakımından OECD ortalaması ise 497 Dolardır. Bu bakımdan da Türkiye OECD ortalamasının bir hayli altındadır. Cepten sağlık harcamaları ise TÜİK verilerine göre 87 dolardır.

Sağlık ve ilaç harcamalarının OECD ortalamasının altında olmasına karşın kişi başına hekime müracaat sayısı OECD ortalaması olan 6,6 oranının üstünde; 8,2’dir. Söz konusu oran Belçika’da 7,4, İtalya’da 7, Avustralya’da 6,7, İngiltere’de 5, Yunanistan’da 4’dür. Ancak ülkemizde birinci basamak sağlık kuruluşlarına müracaat sayısı halen kişi başına yılda 3.1’dir. Bunlar da yüzde 1’in altında bir üst basamağa sevk etmektedir.

K:TEB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET