gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MESLEKİ VE TEKNİK LİSE MEZUNLARINDA

İstihdam ve işgücü uzmanlarının uzun süredir dile getirdikleri bir konu var. Bu mesleki yeterliliğe sahip eğitim almış işgücünün yeterli olmadığıdır. Son 2013 Ocak işgücü istatistiklerinde analize ihtiyaç duyan bir sonuç ortaya çıkmakta. Mesleki ve teknik lise mezunları diğer eğitim gören kesimler yanında yüksek işsizliğe sahiptir. Özetle mesleki ve teknik lise mezunlarına iş bulmakta zorlanılmaktadır. Mesleki ve teknik lise mezunlarına okullarda işyerlerinin talep ettiği alanlarda veya gerekli vasfı verilmediği anlaşılabilir. Diğer türlü genel kanı ispata ihtiyaç duymaktadır.

15 Nisan 2013 Pazartesi 16:05Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu, Ocak 2012 - 2013  
2012 - 2013
(15+ yaş)          
(15+ age)          
İKO. İşgücüne katılma oranı İO. İşsizlik oranı - UR.
         
             
    Toplam - Total
    2012 Ocak-January   2013 Ocak-January
    İKO              LFPR                    (%) İO              UR                      (%)   İKO              LFPR                    (%) İO              UR                      (%)
     
             
Toplam - Total 48,2 10,2   49,5 10,6
             
  Okur-yazar olmayanlar                        Illiterate 17,6 5,0   18,7 5,4
  Lise altı eğitimliler                           Less than high school 45,4 10,4   46,5 10,5
  Lise                                              High school 51,3 11,8   52,0 12,8
  Mesleki veya teknik lise                           Vocational high school 64,7 11,4   63,6 11,1
  Yükseköğretim                                       Higher education 79,3 9,0   81,1 10,4
             
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, Ocak 2013             
             

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET