gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HİÇ EVLENMEMİŞ YAŞLI NÜFUS DİKKAT ÇEKTİ

Yaşlı nüfus oranı 2014 yılında %8 oldu. Hiç evlenmemiş yaşlı erkek nüfus oranı %1,1 iken kadın nüfus oranı %2,5 oldu.

24 Mart 2015 Salı 06:25
HİÇ EVLENMEMİŞ YAŞLI NÜFUS DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK 2014 yılı Yaşlılık İstatistiğini yayınlandı.

Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8 oldu. Yaşlı nüfusun %43,6‘sını erkek nüfus, %56,4’ünü kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin edildi.


Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2014 yılında yaşlı erkek nüfusun %1,1’inin hiç evlenmemiş, %83’ünün resmi nikahla evli, %2,7’sinin boşanmış, %13,2’sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,5’inin hiç evlenmemiş, %43,2’sinin resmi nikahla evli, %3’ünün boşanmış, %51,2’sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü. 


Dünya nüfusunun 2014 yılında %8,3’ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %29,5 ile Monako, %25,8 ile Japonya ve %21,1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke arasında 94. sırada yer aldı. 

Yaşlı nüfusumuzun büyüklüğü Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu ile karşılaştırıldığında, ülkemiz yaşlı nüfusunun, Danimarka (5 569 077 kişi), Slovakya (5 492 677 kişi), Finlandiya (5 268 799 kişi), Norveç (5 147 792 kişi), İrlanda (4 832 765 kişi) ve Bosna Hersek (3 871 643 kişi) ülke nüfuslarından daha fazla olduğu görüldü.

Tek başına yaşayan 4 yaşlıdan 3’ünün kadın olduğu görüldü

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre tek başına yaşayan yaşlıların oranı 2013 yılında %17 iken bu oran 2014 yılında %17,3’tür. Tek başına yaşayan yaşlı nüfusun %77,2’sini kadınlar, %22,8’ini ise erkekler oluşturdu. 

Tütün mamulü kullanan yaşlı nüfus oranı %8,4 oldu

Türkiye genelinde 2012 yılında, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun %23,2’si her gün düzenli olarak tütün mamulü kullanırken bu oran yaşlı nüfusta %8,4 oldu. Tütün mamulünü her gün kullanan yaşlı erkek nüfus oranı %16 iken yaşlı kadın nüfusta bu oran %2,6 oldu.

Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlı nüfus oranı arttı

Ölüm nedeni verilerine göre, 2011 yılında Alzheimer hastalığından ölen yaşlı nüfus oranı %2,9 iken bu oran 2012 yılında %3,4, 2013 yılında ise %3,6’ya yükseldi.

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti

Yaşlı nüfusun 2013 yılında %46,8’i dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %17,7 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise %11,7 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Yaşlı yoksulluk oranı 2013 yılında %17,9 oldu 

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 2013 yılında Türkiye geneli için %22,4 iken bu oran yaşlı nüfus için %17,9 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha yoksul olduğu görüldü. Yoksul yaşlı erkek nüfus oranı %17,4 iken yoksul yaşlı kadın nüfus oranı %18,2’dir. 

Yaşlı nüfusun en önemli gelir kaynağı sosyal transferler oldu

Sosyal transferlerden yararlanan yaşlı nüfus oranı 2012 yılında %76,6 iken 2013 yılında %76 oldu. Bu oran, yaşlı erkeklerde %71,4, yaşlı kadınlarda ise %85 olarak gerçekleşti. Emekli ve dul-yetim aylığından yararlanan yaşlı nüfus oranı %75,5 olup yaşlı erkeklerde %71, yaşlı kadınlarda ise %84,3 olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,5 oldu

Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaşta işgücüne katılma oranı 2014 yılında %50,5 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,5 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %19,3 iken yaşlı kadın nüfusta %5,4’tür. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranı ise %2,1’dir.

Yaşlı nüfusun %74,1’i tarım sektöründe yer aldı

İstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun %74,1’inin tarım sektöründe, %18,9’unun ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. 

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı 2013 yılında %23,9 oldu

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfusun 2013 yılında %23,9’u okuma yazma bilmiyor iken %41,2’si ilkokul mezunu, %4,7’si ise yükseköğrenim mezunudur. Yaşlı nüfus eğitim durumu ve cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında da önemli farklılıklar olduğu görüldü

K:TÜİK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET