gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHALELİ İŞLERDE KAMUDA ÇALIŞAN İŞÇİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

En son Abant'da dile getirilen taşeron çalışma olarak bilinen kamunun ihale ile satın aldığı hizmette çalışanlar iş güvencesi ve ücret düşüklüğü, diğer sosyal haklar bakımından haklarını dile getiriyor.

27 Ocak 2013 Pazar 21:54

Kamudaki, istihdam edilen taşeron firma çalışanı sayısı 2000’li yılların başında 20 bin iken; bugün kamudaki taşeron firma işçileri 500 bine dayanmıştır. Taşeronlaşma; çalışanlar açısından, sosyal güvencenin olmadığı, yarınının ne olacağı belli olamayan bir güvensizlik yaratmakta, iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uyulmayan, sendikalaşmanın olmadığı bir yapıyı beraberinde getirirken, kamunun istihdam mantığı esnek istihdam modelinde, düşük ücretli çalışanların hâkim olduğu bir sisteme doğru dönüştürülmektedir.
SGK kayıtlarına göre belediyelerde çalışan taşeron işçileri de hesaba katıldığında 2012 Ekim ayı itibarı ile kamuda 1 milyon 67 bin dolayında taşeron işçisi çalıştığı görülmektedir.
K: KamuSen Araştırması

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET